Om påbudet till uppriktighet

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Om påbudet till uppriktighet och goda avsikter i alla handlingarUtdrag ur Kitâb al-adhkâr av imam an-Nawawîfrån Nawawi-träffar sommaren 2005Om påbudet till uppriktighet(ikhlâs)och till att ha goda avsikter(niyyah) i alla handlingar, yttre såväl som inre. Gud den Upphöjde sade: Men inga andra påbud gavs Läs mer…

Tron inom räckhåll

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Hur kommer vi till insikt om Allahs existens? Alla växter, djur, hav, berg, folkslag och allt annat som vi kan skåda i universum är uppenbara tecken på en enastående intelligens som har skapat dessa. På liknande sätt pekar också den jämvikt, lagbundenhet och Läs mer…

Vad är Ihsân?

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbalis kommentar på Gabrielstraditionen ur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâmI översättning från engelska av Bilal.se * Vad gäller ihsân har det nämnts på många platser i Koranen, ibland tillsammans med Imân, ibland tillsammans med Islam och ibland tillsammans med taqwâ eller rätt handlande. Det står tillsammans med îmân i Hans den upphöjdes ord: De som tror Läs mer…

Innebörden av trosbekännelsen

Innebörden i:”Det finns ingen gudom förutom Gud” Av shaykh Hamoud M. Al-Lahim.I översättning från engelskan av Bilal.se InledningBetydelsen av trosbekännelsenVad är obligatoriskt för den som bekänner sigtill den islamiska trosbekännelsen? Inledning Trosbekännelsen är det avgörande kriterium genom vilket man bedöms vara muslim eller icketroende. Denna bekännelse är grunden på vilken Läs mer…

Gabriel frågar om Islam

Vad är Islâm? Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbaliskommentar på Gabrielstraditionen,ur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâm I översättning från engelska av Bilal.se I den kända Gabrielstraditionen (hadîth Djibrîl) förklaras religonen Islam i tre delar, islâm, imân och ihsân. Här nedan följer ett utdrag ur Ibn Radjabs kommentar på den första delen, islâm: ’Umar – må Gud vara nöjd Läs mer…

Islam, Iman, Underkastelse och tro

Skillnaden mellan islâm, imân, underkastelse och troAv Shaykh ul-islâm Ibn TaymiyyahI översättning från arabiska och engelska Bilal.se Prisad vare Gud, vi söker vår hjälp och förlåtelse från Honom. Vi säker skydd hos Honom från det onda i våra själar och i våra dåliga handlingar. Den som Gud vägleder till den raka vägen kommer aldrig Läs mer…

Guds existens

Frågor om Guds existens Hej. Jag ska göra en skoluppgift där vi fått uppdrag att göra en form av intervju med en troeende. Jag undrar om jag kan ställa ett par grundläggande frågor till er… F: Finns Gud? S: Ja F: Om ja, vart finns bevisen? Hur kan vi vara säkra på att Läs mer…

Kommentar på Iman delen av Ibn Radjab

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbaliskommentar på Gabrielstraditionenur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâmI översättning från engelska av Bilal.se I den kända Gabrielstraditionen (hadîth Djibrîl) förklaras religonen Islam i tre delar, islâm, imân och ihsân. Här nedan följer ett utdrag ur Ibn Radjabs kommentar på den andra delen, imâm, rubriker inom klammer är ditlagda av översättaren: Han frågade igen: Läs mer…