Vad är Ihsân?

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbalis kommentar på Gabrielstraditionen ur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâmI översättning från engelska av Bilal.se * Vad gäller ihsân har det nämnts på många platser i Koranen, ibland tillsammans med Imân, ibland tillsammans med Islam och ibland tillsammans med taqwâ eller rätt handlande. Det står tillsammans med îmân i Hans den upphöjdes ord: De som tror Läs mer…

Innebörden av trosbekännelsen

Innebörden i:”Det finns ingen gudom förutom Gud” Av shaykh Hamoud M. Al-Lahim.I översättning från engelskan av Bilal.se InledningBetydelsen av trosbekännelsenVad är obligatoriskt för den som bekänner sigtill den islamiska trosbekännelsen? Inledning Trosbekännelsen är det avgörande kriterium genom vilket man bedöms vara muslim eller icketroende. Denna bekännelse är grunden på vilken Läs mer…

Gabriel frågar om Islam

Vad är Islâm? Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbaliskommentar på Gabrielstraditionen,ur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâm I översättning från engelska av Bilal.se I den kända Gabrielstraditionen (hadîth Djibrîl) förklaras religonen Islam i tre delar, islâm, imân och ihsân. Här nedan följer ett utdrag ur Ibn Radjabs kommentar på den första delen, islâm: ’Umar – må Gud vara nöjd Läs mer…

Islam, Iman, Underkastelse och tro

Skillnaden mellan islâm, imân, underkastelse och troAv Shaykh ul-islâm Ibn TaymiyyahI översättning från arabiska och engelska Bilal.se Prisad vare Gud, vi söker vår hjälp och förlåtelse från Honom. Vi säker skydd hos Honom från det onda i våra själar och i våra dåliga handlingar. Den som Gud vägleder till den raka vägen kommer aldrig Läs mer…

Kunskap och insikt om Gud

Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?” Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?” Svara då, ”Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelsen näring och försörjning med Sin välsignelse och godhet. Han är föremålet för min dyrkan och jag har ingen annan som jag dyrkar Läs mer…

Guds existens

Frågor om Guds existens Hej. Jag ska göra en skoluppgift där vi fått uppdrag att göra en form av intervju med en troeende. Jag undrar om jag kan ställa ett par grundläggande frågor till er… F: Finns Gud? S: Ja F: Om ja, vart finns bevisen? Hur kan vi vara säkra på att Läs mer…

Kommentar på Iman delen av Ibn Radjab

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbaliskommentar på Gabrielstraditionenur verket Djâmi’ al-’ulûm wa l-hikâmI översättning från engelska av Bilal.se I den kända Gabrielstraditionen (hadîth Djibrîl) förklaras religonen Islam i tre delar, islâm, imân och ihsân. Här nedan följer ett utdrag ur Ibn Radjabs kommentar på den andra delen, imâm, rubriker inom klammer är ditlagda av översättaren: Han frågade igen: Läs mer…

Religionens tre nivåer

Av Shaykh ul-islâm Ibn TaymiyyahI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Gabrielstraditionen visar att al-islâm som bygger på fem [pelare] är den essentiella islam [al-islâm nafsahu]. Med andra ord anses al-islâm vara den struktur på vilken de fem pelarna bygger. Men profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – har antytt att religonen Läs mer…