Tron på Skrifterna (al-Kutub)

Mohammad bin Saleh al-Uthaimîn al-Kutub (Skrifter) är plural för kitab (bok, eller skrift) som betyder maktûb (skrivet). Den rättsliga innebörd som avses i detta kapitel är: De böcker som Allâh har sänt ned till Sina sändebud som en nåd och vägledning för människosläktet som de kan använda för att uppnå lycka i detta liv och Läs mer…

Vikten av monoteism

Mohammad bin Salih al-Uthaymin Kunskapen om monoteism är förvisso den ädlaste av alla kunskaper, den som har högst status, och den som är mest obligatorisk att lära sig. Eftersom det är kunskapen om Allah (azza wa djall), Hans Namn, Egenskaper och Hans rättigheter över Hans tjänare. Samt för att den kunskapen Läs mer…

Avtalet med Gud (‘Ahd Allâh)

”Och håll fast vid förbundet med Gud” [1]Koranen, al-An‘âm 6:152  Avtalet är Allahs avtal med Sin skapelse om att åtlyda Honom och att undvika de synder som Han har förbjudit. Detta avtal har upprepats i Allahs Skrifter och i Hans budbärares ord. Ibn Djarîr kommenterar versen ovan med orden: Allah Läs mer…