Fem grunder för Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Islams praktiska del bygger på fem (grund) – pelare (arkân al-Islam) och dessa är obligatoriska att iaktta för varje muslim, oavsett kön, kulturell bakgrund, social status eller nationalitet. Då ordet islam ibland översätts med underkastelse inför Guds vilja så kan man säga att Läs mer…

Slöjan för Dummies

Den inledande delen av denna text är i stort sett samma som i den mindre texten på samma ämne, ”Är slöjan verkligen påbjuden i Koranen?”. Här går jag dock lite djupare in i ämnet – fortfarande med utgångspunkt ifrån Koranen och dess exeges. Och det är min önska om att Läs mer…

Själen & dess definitioner

Tazkiyat an-Nafs Ibn Abi al-‘Izz talar om an-Nafs i sin kommentar till at-Tahâwis ‘aqîdah förklaring: Koranen, profetens föredöme (sunnah), följeslagarnas samstämmighet och rationellt tänkande bevisar att själen (an-nafs) är en kropp av annan essens än den fysiska, synliga kroppen. Det är en kropp från ljus och från en högre källa. Den är Läs mer…

al-Fâtihah

I Guds, den Barmhärtige Förbarmarens namn Koranens öppningskapitel al-FâtihahAv Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa’dîi översättning från engelska och arabiska av Bilal.se Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka Läs mer…

Är muslimer fundamentalister?

Är alla muslimer fundamentalister i sin Korantolkning? Fundamentalist!Vad är en fundamentalist egentligen? Från början var det en kristen term som stod för ortodoxi och renlevnad. Medan den nu mer har kommit att användas om muslimer då de passar in i våra västliga fördomar. När en muslim gör nåt dumt, som att spränga Läs mer…

Skillnaden mellan Islam och Iman

Översättarens inledningÖversättningen har gjorts från arabiska och engelska. De tre utgåvor jag använt mig av skiljer sig på flera sätt. Den engelska har i sin tur utgått ifrån hela åtta olika arabiska utgåvor. Huruvida detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men ett problem som uppstår med flera olika källtexter Läs mer…

Längtan efter Gud – (ash-Shawq)

Anteckningar ur Ibn ul-Qayyims al-Djawâb al-kâfîy Tillsammans med en fotnot om användandet av utsagor från de judiska (och kristna) sfärerna (israiliyât) . I sammanställning av Bilal.se Sammanställarens kommentar:Med ”anteckningar” menas att det är just anteckningar och översättningen är därför friare än vid en vanlig översättning. Läs och dra nyttan ur texten nedan Läs mer…

Vem är Salafi?

Ordet Salafi betyder ordagrant, en person som hänvisar sig till att följa as-Salafs [föregångsmännen] sätt att förstå och följa islam, som är tagit direkt från källan, [Koranen & Sunnan] de brukar kallas för as-Salaf us-Sâlih, dvs de rättfärdiga föregångsmännen. Termen [Salaf us-Sâlih] betecknar de tre första generationerna av muslimer. Om Läs mer…