Om det religiösa uppvaknandet, Yaqaza

Delöversättning av kapitlet Yaqaza, Uppvaknande, ur Ibn ul-Qayyims Madâridj us-Sâlikîn. Från arabiska och engelska till svenska av Bilal.se Den första graden| Att vakna upp : Insikt om Guds gåvor – Den andra graden| uppmärksammande av synd : rening genom fyra saker – Den tredje graden| Den sanna förlusten Detta bör Läs mer…

Uppvaknande – Yaqaza

Av Shaykh Abdullâh al-Ansârî al-Harâwi – I översättning från och engelska av Bilal.se Gud, den Upphöjde säger: ”Ett råder Jag er till, nämligen att ni två och två eller var man för sig vänder er till Gud…” [1] [Koranen, Sabâ’ 34:46] Att stiga upp inför Gud är:Att stiga upp från Läs mer…

Åminnelser (adhkâr) efter bönen

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse, ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse, ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse ’O Allâh! Du är frid och från Dig kommer [all] frid Välsignad vare Läs mer…

Vattnets kretslopp

Folk i allmänhet vet idag att vattnet ingår i en mycket känslig kretsloppsystem. Solenergi hjälper till att avdunsta vattnet från hav, sjöar och land. Detta avdunstade vattnet stiger sedan upp och bildar moln. När dessa moln kyls ner så faller de ner till jordytan i form av regn eller snö. Läs mer…

Att läsa och studera Koranen

Gott sätt mot Koranen Renhet Den heliga Koranen är Guds ord riktade till oss, och vi måste därför behandla den med tillbördig respekt. En av de viktigaste punkterna då man handhar Koranen har bestämts i boken självt: …en för allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de rena skall Läs mer…

Guds namn och attribut ash-Shaker

ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar Ash-Shâker – Den som igenkänner och belönar det goda, och ash-Shakûr – den Uppskattande. Den som känner igen och belönar de minsta kvantiteter av handlingar och som förlåter stora mängder av synd. Han är den som rikligt mångfaldigar Sina upprikiga tjänares belöningar utan Läs mer…

Allahs nedstigning!

Abu Isa Mohammad bin ´Isa at-Tirmidhi Vad berör rapporteringarna som denna Hadith och andra Egenskaper som Herrens (tabaraka wa ta´ala) nattliga nedstigning till den nedersta himlen, så har de lärda sagt att de är autentiska. Man skall tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har Läs mer…