PROFETSKAPET

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profetskapet : Dess natur och nödvändighet Kort historisk över profetskapet Mohammad´s profetskap : ett rationellt försvar Arabien – Avgrund av mörker Räddaren är född En diamant i stenröset En förändrad man vid fyrtio – Varför ? En revolution inträder Varför all fiendskap Hans Läs mer…

Fitrah – Människans Natur

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNFitrah – Människans Natur”Han som känner sig själv känner sin Herre.” Utan kunskap om meningen med skapelsen, går människan genom livet utan mål, så som skepp driver genom havet utan ett roder. Hennes mål är antingen felaktigan på grund av fel religös lära eller Läs mer…

Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Islams Anda

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNIslams AndaEn bok av Firas al-Mesri Förord Guds uppenbarelse Tawheed ( Monoteism ) Guds egenskaper Den goda mänskliga naturen Guds vilja och människans fria vilja Livet efter döden Allahs änglar Att dyrka Gud KORANEN MOHAMMAD, den siste profeten (Frid över honom) Moraliska dygder i Läs mer…

Islams fem pelare

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Islams praktiska del bygger på fem (grund)- pelare (arkân al-Islam) och dessa är obligatoriska att iaktta för varje muslim, oavsett kön, kulturell bakgrund, social status eller nationalitet. Då ordet islam ibland översätts med underkastelse inför Guds vilja så kan man säga att de Läs mer…

ISLAM & KVINNAN

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Islam och KvinnanFörfattare: Muhammed Kutub Del 1 En hel del kritik, som till vissa delar är befogad, har framförts mot Muhammed Kutubs åsikter, speciellt stora delar ur innehållet i del 8. Självklart ställer sig Bilal.se inte nödvändigtvis bakom alla de åsikter som författaren Läs mer…

Kvinnan I Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNKvinnan i IslamEtt specialarbete skrivet av Hassan E Innehållsförteckning Sammanfattning Förord Kunskap Förhållandet mellan mannen och kvinnan Kvinnans rättigheter – Mannens skyldigheter Mannens rättigheter – Kvinnans skyldigheter Kvinnans klädsel Giftermål Polygami (Månggifte) Skilsmässa Kvinnans roll som moder Kvinnans rätt att ärva Kvinnans rätt att Läs mer…

Denna Religionen ”ISLAM”

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNDenna Religionen ”ISLAM”Sayyid QutbÖversätning Eva Zeinab Sjöström Abdel Baky Mohamed Younes En väg för mänskligheten En unik och självständig väg En enkel väg En effektiv väg Människans naturliga potential Erfarenhetens tillgångar Djupa spar Slutligen En väg för mänskligheten Det finns ett primärt och enkelt Läs mer…