Farao – det stora tecknet i Koranen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Undersökning av vissa detaljer i berättelserna. Det hebreiska folket i Egypten Plågor över Egypten Syndaflodens väg Den mirakulösa delningen av havet Uttågets placering i faraonernas historia. Ramesses II: Förföljelsens Farao Merneptah: Uttågets Farao.Problemet med steninskriptionen från år 5 av Merneptahs regering Beskrivningar som Läs mer…

Månljus är reflekterat ljus

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN I tidigare civilisationer antog man att månens ljus hade sitt ursprung från månen själv. Idag säger vetenskapen att ljuset från månen är reflekterat ljus. Emellertid var denna sanning redan omnämnd i Koranen för 1400 år sedan i följande vers: Välsignad vare Han som Läs mer…

Genteknik

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Den moderna vetenskapen har givit människan nya perspektiv och möjligheter som hon aldrig haft förut. Med hjälp av nya fakta är människan nu kapabel att ändra i skapelsens byggstenar – DNA. Detta öppnar nya portar och vägar för att ändra skapelsen på gott Läs mer…