Hedersmord – en verklig del av islam?

Upphöjd och prisad vare Gud, den Barmhärtige och Nåderike,Som gett oss en klar vägledning och en måttstock Medvilken allt rätt och fel kan mätas Och må Hans,den Upphöjdes, frid och välsignelser vara över Hanssändebud och profet Muhammed, över hans familjoch över hans sanna efterföljare. /Amin. FörordMed jämna mellanrum aktualiseras debatten Läs mer…

Är slöjan ett påbud i Koranen?

I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn.Prisad vare Gud och må Hans frid och välsignelser vara över Hans profet Muhammed. Är slöjan verkligen ett påbud i Koranen? I många debattartiklar, skrivna av ickemuslimer, har man framfört uppfattningen om att bruket av slöja inte har något egentligt stöd i Koranen. Till exempel Läs mer…

Gott uppförande i sällskap

Gott uppförande i sällskapoch då man sitter tillsammans I sammanställning av Bilal.se I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn Prisad vare Gud och må Hans frid och välsignelser vara över Hans profet Muhammad. * * * Är det inte lite väl petigt att så i detalj reglera människans tillvaro att det till och Läs mer…

HALAL KÄRLEK

Halal kärlek är en föreläsning jag starkt rekommendera alla, första frågan man får i sitt huvud är, vadå är kärleken Haram, får man inte vara kär i någon, svaret får du i förlisningen.