PROFETSKAPET

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profetskapet : Dess natur och nödvändighet Kort historisk över profetskapet Mohammad´s profetskap : ett rationellt försvar Arabien – Avgrund av mörker Räddaren är född En diamant i stenröset En förändrad man vid fyrtio – Varför ? En revolution inträder Varför all fiendskap Hans Läs mer…

Islam och privat ägande

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Är privat ägande en naturlig benägenhet? Kommunisterna och deras likar hävdar att det inte är det. De påstår att det inte fanns någon privat egendom i de första samhällena, där den «första kommunismen« rådde. Allting, säger de, var då allmän egendom och delades Läs mer…

Islam och straff

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Vissa människor frågar ständigt: ”Kan vi i dag tillämpa samma barbariska straff som användes i öknen för så länge” sedan? Är det försvarbart att kapa en huvs hand för fem kronor? Kan sådana saker få äga rum i det tjugonde århundradet, då man Läs mer…

Islam och allmosor

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Kommunisterna, såväl som en del av dessa vars själar och tankar blivit helt förtrollade av kolonialismen, försöker anklaga Islam för att låta gemene man leva ett liv i beroende av de allmosor de rika ger. Denna falska anklagelse har uppkommit ur missuppfattningen att Läs mer…

Alkohol I Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN OM FÖRFATTAREN ERKÄNNANDEN INTRODUKTION ALKOHOLENS URSPRUNG FÖRBUD MOT ALKOHOL SKÄL FÖR FÖRBUD DISKUSSION REFERENSER OM FÖRFATTAREN Ahmad Hussein Sakr föddes i Beirut, Libanon, 1933 och fick en akademisk utbildning vid amerikanska universitetet i Beirut. Han gick i ”highschool” och fick sin fil kand Läs mer…

Islam och feodalism

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN När jag nyligen hörde att en student skrivit en uppsats i vilken han «bevisade» att Islam var ett feodalistiskt system, och för detta arbete fick sin magistergrad, blev jag storligen förbluffad. Studentens beteende såväl som de professorers vilka beviljade hans magistergrad var lika Läs mer…

Islam och kapitalism

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Kapitalismen har inte sitt ursprung i den islamiska världen. Den uppkom först efter det att man uppfunnit maskinen, vilket händelsevis ägde rum i Europa. Kapitalismen importerades till den islamiska världen vid en tid då denna var under europeisk dominans. Tillsammans med utvecklingsvågen spred Läs mer…