Islams influenser på vetenskapen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Under medeltiden influerades Europa mycket utav den framstående islamiska världen som i sin tur ledde fram till renässansen och vetenskapliga revolutioner. I denna artikel beskrivs förhållandena mellan de båda civilisationerna på det vetenskapliga planet under denna tid. Efter Koranens uppenbarelse hade många muslimska Läs mer…

Vatten – Guds tecken

Skrivet av Salih Tufekcioglu ”Av alla livsviktiga ämnen som vi känner till på jorden är vattnet det absolut viktigaste, det vanligaste och det mest fantastiska.” (1) ”Kemiskt sett är det helt unikt.” (2) Människan har sedan skapelsens begynnelse funderat och reflekterat över sin egen och skapelsens grundläggande överlevnads komponent. Vad är allt liv Läs mer…

Vattnets kretslopp

Folk i allmänhet vet idag att vattnet ingår i en mycket känslig kretsloppsystem. Solenergi hjälper till att avdunsta vattnet från hav, sjöar och land. Detta avdunstade vattnet stiger sedan upp och bildar moln. När dessa moln kyls ner så faller de ner till jordytan i form av regn eller snö. Läs mer…

Vad tror muslimer på?

Muslimer tror på En, Unik, Ojämförlig Nåderik Gud – som ensam är universums Skapare, upprätthållare och försörjare; på änglarna som skapats av Honom; på profeterna genom vilka Hans uppenbarelse gavs till mänskligheten; på domedagen och på varje individs då ställs till svars för sina handlingar; på Guds fullständiga auktoritet över Läs mer…

Religion och homosexualitet

Hur ser Koranen och Islam på homosexuella och hur ställer sig religionen till en troende muslim som dessutom är homosexuell? Tillsammans med ett appendix: a, Dörren till förlåtelse är öppen även för stora synder (kabâ’ir), och b,det är skillnad mellan synd och vad som tar en ut ur islam. * * * Frågan Läs mer…

Vad du inte vet om Islam

Av Mostafa Malaekah Presentation av islam Islam är en frivillig relation mellan en individ och hans Skapare. Medan muslimer, kristna, judar och en del andra tror på samma Gud, skiljer sig deras Gudsbegrepp markant. Den framträdande skillnaden gentemot andra religioner är att islam vägrar att acceptera någon som helst form av Läs mer…

Några missförstånd om Islam

Den muslimska guden är inte samma som den kristna I islam såväl som kristendomen finns bara en Gud och detta är samma Gud. Till exempel finner du i de arabiska biblarna namnet Allâh för Gud – t ex från moseboken: Så skapade Gud himlarna och jorden – khalaqa Allâhu s-samawât wa l-ard.  På samma Läs mer…