Fastemånaden Ramadan

Allah har gjort det plikt för oss att fasta månaden Ramadan, medan Profeten Frid vare över Honom gjorde det till Sunnah att be Tarawieeh under dess nätter. Månaden Ramadan är Koranens månad, vår sysselsättningen under Ramadan skall då vara Koranen, att förstå den, att recitera den, att lära sig den Läs mer…

Ung i förorten

Föreläsning om att vara ung i förorten. Föreläsningen är en del av Sveriges Förenade Muslimers temadag ”Ung i förorten” i Göteborg. Talare: SMS-Bilal [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]

Var inte ledsen med Ahmad al-Mufti

Ahmed al-Mofty, en välkänd föreläsare bland muslimer som icke muslimer, han ger några goda råd om hur en muslim skall motarbeta negativa tankar och istället tänka positivt och målmedvetet såsom religionen lär. Föreläsningen är 52 minuter lång.VISA MINDRE Talare: Ahmad al-Mufti [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]

Ashora den 10:de av al-Muharam

Allahs sändebud frid vare över honom tillfrågades om fastan under dagen av ASHORA och svarade: ”Den ger förlåtelse för ett föregående år” (Återberättad av Muslem) Ärad vara Allah vilka möjligheter vi får från Allah, utan att vi tar vara på det! Talare: SMS-Bilal [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]