En introduktion i koranstudier

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till sig Koranen som Allahs sanna ord. Nedanstående fem punkter summerar en muslims förhållningssätt till Koranen: 1, En muslim förväntas tro på Koranen.2, Läs mer…

Läs i din Herres namn!

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNLäs i din Herres namn!En analys av Koranen ur ett rytm och rim perspektiv Bakgrund Profeten Muhammed brukade ofta dra sig tillbaka från det jäktade livet i Mekka till de fridfulla klipporna och ravinerna belägna strax utanför staden. En av hans mest älskade platser Läs mer…

Koranen svarar

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Om Koranen Är inte Koranen endast för araber? Är inte Koranen Profeten Muhammads verk? Om Gud Varför finns det ondska i världen om Gud är god? Är Gud kärleksfull i islam? Om Profeten Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna? Var inte Profeten Läs mer…

Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Vad de säger om Koranen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Denna artikel är ett kapitel ur boken ”Att förstå islam” som finns tillgänglig här på bilal.se Den gudomliga vägledning som mänskligheten fått har endast förmedlats genom två kanaler; först genom Guds ord och sedan genom de profeter som Han utvalt för att meddela Läs mer…

ISLAM & KVINNAN

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Islam och KvinnanFörfattare: Muhammed Kutub Del 1 En hel del kritik, som till vissa delar är befogad, har framförts mot Muhammed Kutubs åsikter, speciellt stora delar ur innehållet i del 8. Självklart ställer sig Bilal.se inte nödvändigtvis bakom alla de åsikter som författaren Läs mer…

Farao – det stora tecknet i Koranen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Undersökning av vissa detaljer i berättelserna. Det hebreiska folket i Egypten Plågor över Egypten Syndaflodens väg Den mirakulösa delningen av havet Uttågets placering i faraonernas historia. Ramesses II: Förföljelsens Farao Merneptah: Uttågets Farao.Problemet med steninskriptionen från år 5 av Merneptahs regering Beskrivningar som Läs mer…