Surat al-Fatihah (Ingressen)

Koranens första kapitel, Surat al-Fatihah (Ingressen), eller öppnings kapitel, denna kapitel av Koranen har många namn, det enda kapitel i Koranen som den bedjande skall läsa under alla bönecyklar.Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Läs mer…

Surat al-Baqarah (Kon)

Koranens andra kapitel, Surat al-Baqarah (Kon), Uppenbarades under Madina-perioden och består av 286 verser och var den första sura somuppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring från Mecka till Madinah ; huvuddelen kom underperiodens två första år, men verserna 275-281 daterar sig från månaderna före hansdöd. Denna sura har mycket Läs mer…

Surah al-’Imran (’Imrans ätt)

Koranens tredje kapitel, Surah al ’Imran (’Imrans ätt)Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Youtube kanal kommer alla andra kapitel av Koranen att finnas där om Allah tillåter [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]

En introduktion i koranstudier

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till sig Koranen som Allahs sanna ord. Nedanstående fem punkter summerar en muslims förhållningssätt till Koranen: 1, En muslim förväntas tro på Koranen.2, Läs mer…

Läs i din Herres namn!

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNLäs i din Herres namn!En analys av Koranen ur ett rytm och rim perspektiv Bakgrund Profeten Muhammed brukade ofta dra sig tillbaka från det jäktade livet i Mekka till de fridfulla klipporna och ravinerna belägna strax utanför staden. En av hans mest älskade platser Läs mer…

Koranen svarar

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Om Koranen Är inte Koranen endast för araber? Är inte Koranen Profeten Muhammads verk? Om Gud Varför finns det ondska i världen om Gud är god? Är Gud kärleksfull i islam? Om Profeten Sändes inte profeten Muhammad endast till araberna? Var inte Profeten Läs mer…

Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Vad de säger om Koranen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Denna artikel är ett kapitel ur boken ”Att förstå islam” som finns tillgänglig här på bilal.se Den gudomliga vägledning som mänskligheten fått har endast förmedlats genom två kanaler; först genom Guds ord och sedan genom de profeter som Han utvalt för att meddela Läs mer…