Jesus i den Heliga Koranen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Koranen berättar många underbara saker om Jesus. Som ett resultat av detta älskar alla muslimer Jesus, ärar honom och tror på honom. Faktum är att ingen muslim kan vara en muslim om inte hon eller han tror på Jesus. Koranen säger att Jesus Läs mer…

Islam och Kristendomen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Introduktion Evangelierna och Koranen Evangeliernas komposition och karaktär Evangeliernas otillförlitlighet Koranens trovärdighet Jesus och Mohammad Jesus Kristus liv och mission Jesu profetissa om Muhammad Profeten Muhammad Den Ideala karaktären Icke-muslimers hyllningar till Profeten Historicitet En fullkomlig förebild Islams och Kristendomens doktriner Treenigheten Jesus Läs mer…

Jesus dog inte på korset

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNJesus dog inte på korset– en jämförelse mellanKORANEN OCH BIBELN. Innehållsförteckning Inledning Motsägelser Vad stod skrivet på korset? Vad var Jesus sista ord på korset? Hur dog Judas Iskariot? Vem bar korset? Hur blev Jesus förräd? Försvarade han sig eller inte? Vad var det Läs mer…

Islam och idealism

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Vi tillfrågas ofta: ”Var finns den Islam ni muslimer talar om?” När tillämpades den någonsin i sin sanna form i praktiken? Ni tröttnar aldrig på att säga att Islam är ett fantastiskt idealsystem, men har det någonsin existerat i verkligheten? När ni tillfrågas Läs mer…