Bästa människa

Första kalligrafi som innehar ett av Profeten uttalande frid vare över honom, den är underbar, och alla hans uttalande är så underbara, må Allah låta oss samlas med honom och hans följeslagare i Paradiset Imam at-Tabarani må Allah vara nöjd med honom återberättade i sin samling ál-Awsat´ , denna återberättelse Läs mer…

Allah all makts Herre

Ytligare en kalligrafi vars ord är från Koranen, denna gång kapitel 3 [al-’Imran (’Imrans ätt)] vers 26 Där Allah säger:SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. Läs mer…

I ALLAHS NAMN

Bism illah ar-Rahman ar-Rahim- fördelarna med att säga “Bism illah ar-Rahman ar-Rahim” vilket betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över de troende och de icke troende i denna världen och enbart för de troende i Läs mer…

HAN är Allah

Denna kalligrafi består av två ord ”Han är Allah” , som är de två första orden av versen 22 och även två första av vers 23 av kapitel 59 i Koranen Surah Al-Hashr [Mönstringen] Verserna är så underbara då de tala om Allahs egenskaper och en del av Hans sköna Läs mer…

Islams grundord

Denna kalligrafi består av Islams och Tawhids fundament, nämligen tröskeljärnens La Ilaha Ila Allah Muhamad Rasoul Allah, de orden som man uttalar för att tillträda Islam, så klart med en avsikt till det. Att dyrka enbart Gud är att vända sig bort från alla falska gudomar, inte bara i konkret Läs mer…