Belöningen och nyttan av Ramadan

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Betydelsen av vad Profeten Muhammad (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och sökande av belöning, han/hon blir förlåten för alla sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim) Definition av fastan Fasta betyder att hålla sig Läs mer…

Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Upptäck Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtet för islamiskaorganisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs. Presentation av Islam Vilka är muslimerna? Islams betydelse Islamisk Monoteism Vad tror Läs mer…

Fastan på enklare metod

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN I koranen säger Allah följande om fastan och Ramadan månad: ”TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er kanske skall ni frukta Gud.” [1] [Koranen, Kapitel 2 al-Bagarah [Kon] vers:183] ”[Fastan skall Läs mer…

Allmaktens natt – Laylat ul-Qadr

Fredagspredikan inför Laylat ul-Qadr av Muhammad bin Sâlih al-Uthaymîn(må Guds nåd vara över honom)I översättning från engelska till svenska av Bilal.se Ta tillvara välsignade perioder  Laylat ul-Qadr Sök Laylat ul-qadrs belöningar Summering Fotnoter Källor All lovprisning hör till Gud, som har skänkt Sina tjänare välsignade tider och som väglett den Han vill Läs mer…

Fastans inre hemligheter

Imam Ibn Qudâmah al-Maqdisî (d.620 EH/1341 E Kr.)Ur Mukhtasar Minhâdj ul-Qâsidîn (sid. 38-41) [Närheten till Gud] Fastans rekommenderade handlingar En förklaring av de inre hemligheterna under fastan och dess karakteristik Rekommenderad (tatawwu‘) fasta [Närheten till Gud] Du bör känna till att i fastan (sawm) finns det en speciell kvalitet som Läs mer…

Fasta under Shawwal

Välja vilka dagar man vill fasta under shawwal [1] [Den tionde månaden i det islamiska året. Under denna månad är det rekommenderat att fasta sex dagar frivillig fasta] och om de blir en skyldighet att fasta varje år? Fråga: Är det tillåtet att välja de dagar som man vill fasta under shawwal eller Läs mer…