al-Fâtihah

I Guds, den Barmhärtige Förbarmarens namn Koranens öppningskapitel al-FâtihahAv Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa’dîi översättning från engelska och arabiska av Bilal.se Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka Läs mer…

Skillnaden mellan Islam och Iman

Översättarens inledningÖversättningen har gjorts från arabiska och engelska. De tre utgåvor jag använt mig av skiljer sig på flera sätt. Den engelska har i sin tur utgått ifrån hela åtta olika arabiska utgåvor. Huruvida detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men ett problem som uppstår med flera olika källtexter Läs mer…

Hyckleri med att fastan!

Är det inte hyckleri med att fasta och sedan frossa i mat och ha fest varje kväll Frågan:Jag tycker att ni muslimer hycklar när ni säger att ni avstår från mat och dryck för att kunna känna med de som inte har mat för dagen och sedan på kvällen vräker Läs mer…

Längtan efter Gud – (ash-Shawq)

Anteckningar ur Ibn ul-Qayyims al-Djawâb al-kâfîy Tillsammans med en fotnot om användandet av utsagor från de judiska (och kristna) sfärerna (israiliyât) . I sammanställning av Bilal.se Sammanställarens kommentar:Med ”anteckningar” menas att det är just anteckningar och översättningen är därför friare än vid en vanlig översättning. Läs och dra nyttan ur texten nedan Läs mer…

Vad är Islam?

Följande punkter är några av islams ställningstaganden: En Gud – en mänsklighet Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser. Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet Islam lär oss att på samma sätt som Läs mer…