Skillnaden mellan Islam och Iman

Översättarens inledningÖversättningen har gjorts från arabiska och engelska. De tre utgåvor jag använt mig av skiljer sig på flera sätt. Den engelska har i sin tur utgått ifrån hela åtta olika arabiska utgåvor. Huruvida detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men ett problem som uppstår med flera olika källtexter Läs mer…

Längtan efter Gud – (ash-Shawq)

Anteckningar ur Ibn ul-Qayyims al-Djawâb al-kâfîy Tillsammans med en fotnot om användandet av utsagor från de judiska (och kristna) sfärerna (israiliyât) . I sammanställning av Bilal.se Sammanställarens kommentar:Med ”anteckningar” menas att det är just anteckningar och översättningen är därför friare än vid en vanlig översättning. Läs och dra nyttan ur texten nedan Läs mer…

Vad är Islam?

Följande punkter är några av islams ställningstaganden: En Gud – en mänsklighet Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser. Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet Islam lär oss att på samma sätt som Läs mer…