Åminnelser (adhkâr) efter bönen

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse, ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse, ’O Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse ’O Allâh! Du är frid och från Dig kommer [all] frid Välsignad vare Läs mer…

Undantag för kvinnor med menstruation eller efterfödelseblödning

Bönen [as-Salat]. Profeten Muhammad må Guds frid vare över honom sa: ”När menstruationen börjar, avstå då från bön.” [1][Sahih al-Bukhari (228) och Sahih Muslim (333)] Tawaf (Cirkulerande) runt Ka`bah. Profeten Muhammad må Guds frid vare över honom sade: ”Gör allt som en pilgrim [Hajji] gör, men gör inte tawaf runt Helgedomen [Ka`bah] förrän ni är re­nade.” [2][Sahih al-Bukhari (1650) och Sahih Läs mer…

Koranens första kapitel al-Fatihah

Översättning ur Zubda at-tafsîr av Mohammad Sulaymân ‘Abd-Allâh al-Ashqarvid imam an-Nawawî träffar (Malmö) under hösten 2005. En grundläggande exeges av Koranens första kapitel al-Fatihah Inledning: Om kapitlets namn Vers 1: Om basmala och Guds namn Vers 2: Lovprisning och Guds herradöme Vers 3: Varning och maning Vers 4: Om Guds härskande och domedagen Vers 5: Sök Läs mer…

Döden [al-maout]

Det har berättats av Abu Hurayrah må Allah vara nöjd med honom berättade att Profeten Muhammad – frid vare över honom – sade: ”Nämn ofta njutningarnas förstörare; (döden)” [1] [Återberättad av at-Tirmidhi (2307), an-Nasa’i (1834) och Ibn Majah (4258) och Shaykh al-Albani förklarade att den var autentisk i Sahih al-Jami (1210)] Det Läs mer…

Allah är ovanför himlen

Av Abal-Qasim Hibatullah bin al-Hasan al-Lalakai Abdur-Rahman bin Mohammad ar-Razi sade: “Jag frågade min fader [1] [Imam Abu Hatim Mohammad bin Idris ar-Razi.] och Abu Zurah (8 [Imam Abu Zurah Ubaydullah bin Abdil-Karim ar-Razi.] )) om Ahl-us-Sunnah wal-Djamaahs troslära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de Läs mer…

al-Baqarah verserna 1-5

al-Baqarah verserna 1-5, en grundläggandeexeges av Koranens andra kapitel-en grundläggande exeges av Koranens andra kapitel Från Abdullâh Sulaymâns Zubdah ut-Tafsîr,i översättning från arabiskan av Bilal.se Vers 1. Alif lâm mîm Vers 2. Detta är skriften – härom råder inget tvivel – en vägledning för dem som fruktar Gud och har Honom Läs mer…

Begreppet dyrkan i islam

Av Mostafa Malaekah Dyrkan är inte något som praktiseras utanför det vanliga livet. Snarare är det den fundamentala anledningen till att Gud (Allah) [1] [”Allah” är Guds egennamn och används inte för att beteckna någon annan varelse. Därför kommer det att användas här hellre än ordet Gud.] uppenbarade skrifterna och sände Läs mer…