Fastans lärdomar

När Ramadan tar slut så skall det inte betyda att vi ska gå tillbaks till de dåliga handlingar vi gjorde innan Ramadan, vi fick uppleva Ramadan och dess fast för att den skall ändra oss, få oss att bli bättre, vi ska fortsätta och fasta, måndagar o torsdagar, och eller Läs mer…

Yttre aspekter av dyrkan

av Salman al-Oadah I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNVarje del av kroppen har någon form av dyrkan att utföra. Låt oss ta ögonen som exempel. Ögonen dyrkar Allah genom att titta på det som de är beordrade att titta på. Allah säger: ”Hava de då ej tagit himlarnas och Läs mer…

Tvagningen – så viktig är den

Viste du att Allah tar inte emot din bön (Salat) utan tvagning, det är många slarvar med tvagningen, och säger det går, medan Allahs sändebud frid vare över honom säger enligt Sahih Muslem: ” Allah accepterar inte ens bön utan tvagning, inte heller en allmosa från en tjuv” så själva Läs mer…

Muhammad

Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1 Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och Läs mer…

Hedersmord – en verklig del av islam?

FörordUpphöjd och prisad vare Gud, den Barmhärtige och Nåderike, Som gett oss en klar vägledning och en måttstock Med vilken allt rätt och fel kan mätas Och må Hans, den Upphöjdes, frid och välsignelser vara över Hans sändebud och profet Muhammed, över hans familj och över hans sanna efterföljare. /Amin. Läs mer…