Att förstå Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är säkert svårt att läsa boken som PDF genom mobilen, du kan ladda ner den HÄR eller öppna den i ett nytt fönster, så får du omslaget över hela skärmen. Lund 2021 09 11 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Islams Anda

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNIslams AndaEn bok av Firas al-Mesri Förord Guds uppenbarelse Tawheed ( Monoteism ) Guds egenskaper Den goda mänskliga naturen Guds vilja och människans fria vilja Livet efter döden Allahs änglar Att dyrka Gud KORANEN MOHAMMAD, den siste profeten (Frid över honom) Moraliska dygder i Läs mer…

Upptäck Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtet för islamiskaorganisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs. Presentation av Islam Vilka är muslimerna? Islams betydelse Islamisk Monoteism Vad tror Läs mer…

Dyrkan i islam

av Mostafa MalaekahCopyright © 2008 Mostafa Malakeah. All rights reserved.(Omtryckning eller reproducering av detta häfteär tillåtet för islamiska organisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs) Dyrkan är inte något som praktiseras utanför det vanliga livet. Snarare är det den fundamentala anledningen till att Gud (Allah) [1] ”Allah” Läs mer…

Religionens tre nivåer

Av Shaykh ul-islâm Ibn TaymiyyahI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Gabrielstraditionen visar att al-islâm som bygger på fem [pelare] är den essentiella islam [al-islâm nafsahu]. Med andra ord anses al-islâm vara den struktur på vilken de fem pelarna bygger. Men profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – har antytt att religonen Läs mer…

Den andliga vägen

Delöversättning av kapitlet Tassawuf ur boken Al-Maqasid,imam Yahya Ibn Sharaf al-Nawawi Reglerna för den andliga vägen Den andliga vägens grundläggande regler är fem till antalet:(1) att vara Gudfruktig privat såväl som i offentlighet,(2) att leva i enlighet med profetens föredöme (s-Sunnah) i ord och handling,(3) att vara likgiltig inför andras acceptans Läs mer…

Vägarna mot lycka

I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn Utdrag ur al-Wâbil as-Sayyib av Ibn Qayyim al-Djawziyyah från arabiska och engelska till svenska av Bilal.se Innehåll:Inledning: Tre tecken på gudstjänarens lyckaDet första: Gåvorna från GudDet andra | [Om synd] Inledning: Tre tecken på Gudstjänarens lycka Det finns ingen kraft, ingen makt förutom hos Gud, den Upphöjde, Läs mer…

Innebörden av dyrkan (al-Ibadah)

Några klassiska teologer om: Innebörden av dyrkan (Ibâdah) Shaikhul-Islâm Ibn Taymiyyah sade: ”Dyrkan (ibâdah) är lydnad mot Gud genom att utföra det som Han har påbjudit genom Hans budbärares tungor.” Han sade också: ” Dyrkan (ibâdah) är en gemensam term för allt det som Gud älskar och är nöjd med vad gäller Läs mer…