Upptäck Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtet för islamiskaorganisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs. Presentation av Islam Vilka är muslimerna? Islams betydelse Islamisk Monoteism Vad tror Läs mer…

Tron på den Yttersta dagen

Muhammad bin Saleh al-UthaimînI översättning från engelskan av Bilal.se Den Yttersta dagen är Återuppståndelsens dag då människorna kommer att återuppresas får att få ta emot belöningar och räkenskap. Den har fått detta namn då det inte kommer någon dag efter den. Under denna dag kommer Paradisets folk att inta sina Läs mer…

al-Muhâsaba – Självexamination

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNSjälvexamination – al-Muhasaba Av Shaykh Abdullâh al-Ansârî al-Harâwi – I översättning från arabiska och franska av Abd al-Wâhid Yahya, med kommentarer ur Ibn ul-Qayyims Madâridj us-Sâlikîn och Mahmûd al-Firqâwî’s Shahr Manâzil as-Sâ’irîn. Sammanställarens inledning:Ibn ul-Qayyim al-Djawziyya sade: ”Man har sagt att: Det bättre av vad människorna kan hålla fast vid Läs mer…

Muhammad

Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1 Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och Läs mer…