Olika sätt på vilka man överger Koranen

Utdrag ur Ibn ul-Qayyims Kitâb al-Fawâ’idI översättning från arabiskan Kategorier av flykt från Koranen 1 – Att överge lyssnandet till den, att inte tro på den eller intressera sig för den. 2 – Att överge handlandet i enlighet med den, att inte respektera vad den slår fast som förbjudet (Harâm) och som tillåtet (Halâl) även Läs mer…

Muhammad

Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1 Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och Läs mer…