Tvagningen (wudu) inför bön

Den mindre tvagningen (wudû’) (wudo) inför bönur Bidâyat al-mubtadiav shaykh Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-Marghinâni I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn,och med bön och välsignelser över Muhammedoch över hans familj. De obligatoriska (fard) handlingarna i den mindre tvagningen (wudû’): Gud den Upphöjde har sagt: O ni som tror, när ni går Läs mer…