Imamen säger ”Bismillah” högt

Fråga: Jag bad i moskén men hann inte be med församlingen. Jag började då be tillsammans med några andra som hade missat bönen. Imamen reciterade då ”Bismillahir-Rahmānir-Rahim” högt. Är detta korrekt? Vänligen, informera mig och må Allāh göra er gott. Svar: Imamen följer imam ash-Shafi’i som ansåg att Basmalah [1] Att säga Bismillah Läs mer…