Beskrivningen av bönens utförande

urBidâyat al-mubtadi och al-Hidâyah avshaykh Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-Marghinâni I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn,och med bön och välsignelser över Muhammed och över hans familj. De definitiva plikterna (farâ’id) är sex: 1 – Tahrîmah 1 – inledande takbîr; 2 – Qiyâm 2 – stående; 3 – Qirâ’ah 3 – recitation; 4 – Rukû‘ – bugande; 5 – Sudjûd 4 – nedfallande; och 6 – Qa‘dah 5 – sittande. Vad som är Läs mer…

Kapitlet om åminnelser efter bönen

Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-Adhkâr, i översättning från arabiskan av Bilal.se Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans sanna efterföljare. Översättarens inledning. Om översättningen: Översättningen Läs mer…

ISLAM

ISLAM Så enkelt är religionen, där vår skapare vill vårt bästa i detta liv och i det Nästkommande, det berättade om vår älskade profet må Allahs frid vare över hon att han sade: abu Abd ar-Rahman ’Abdullah, son till Omar (Umar) ibn al-Khattab – må Allah vara nöjd med de Läs mer…

Imamen säger ”Bismillah” högt

Fråga: Jag bad i moskén men hann inte be med församlingen. Jag började då be tillsammans med några andra som hade missat bönen. Imamen reciterade då ”Bismillahir-Rahmānir-Rahim” högt. Är detta korrekt? Vänligen, informera mig och må Allāh göra er gott. Svar: Imamen följer imam ash-Shafi’i som ansåg att Basmalah [1] Att säga Bismillah Läs mer…

Recitation av al-Fatihah

Åkallan i början av bönen och recitation av al-Fātihah för den som kommer sent till bönen Fråga: Om en troende [som ber bakom en imam] anländer i slutet av imamens recitation men innan bugningen, bör han då börja bönen med att läsa åkallan [1] Doua  i bönens inledning [Subhanak allāhumma wa bihamdika…] Läs mer…