Åminnelser i nedfallandet (sudjûd) under bönen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-AdhkârI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Översättarens inledning. Föreliggande text är översatt från arabiska och engelska. Den engelska överättningen av profettraditionerna (ahadîth) återfinns i shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyahs sammanfattning av an-Nawawîs al-Adhkâr, Kalimat at-Tayyib, eller The Noble Läs mer…

s-Sayyid al-istighfâr

Sayyidu al-istighfar I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Med Shaddad ibn Aws – må Gud vara nöjd med honom – som källa att profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: Den bästa av böner om förlåtelse är: Allahumma! Anta rabbî, lâ ilâha illa Läs mer…

Principer bakom Gudsåminnelser

Principer bakom Gudsåminnelser (adhkâr) och åkallan (du’â). Av Sh. Bakr Abu ZaydÖversatt från engelska till svenska av Bilal.se En grundläggande princip bakom Gudsåminnelser (adhkâr, sing. dhikr) och åkallan (du’â) är att de är av två slag: 1 – Åminnelser (adhkâr) som återgetts i Koranen och i profetens föredöme (sunnah) – må Läs mer…

Om Gudsåminnelse

az-Zikr av Sayyid Sâbiq, i översättning från engelskan av Bilal.se. Alla ord av pris och ära till Gud, som upphöjer Hans perfekta attribut av makt och majestät, skönhet och storslagenhet, vare sig man uttalar dem med tungan eller säger dem tyst i sitt hjärta, är dhikr, eller Gudsåminnelse. Koranen säger: Troende! Läs mer…

Kapitlet om åminnelser efter bönen

Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-Adhkâr, i översättning från arabiskan av Bilal.se Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans sanna efterföljare. Översättarens inledning. Om översättningen: Översättningen Läs mer…