Islams fem pelare

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Islams praktiska del bygger på fem (grund)- pelare (arkân al-Islam) och dessa är obligatoriska att iaktta för varje muslim, oavsett kön, kulturell bakgrund, social status eller nationalitet. Då ordet islam ibland översätts med underkastelse inför Guds vilja så kan man säga att de Läs mer…

Upptäck Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtet för islamiskaorganisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs. Presentation av Islam Vilka är muslimerna? Islams betydelse Islamisk Monoteism Vad tror Läs mer…

Åminnelser i nedfallandet (sudjûd) under bönen

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-AdhkârI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Översättarens inledning. Föreliggande text är översatt från arabiska och engelska. Den engelska överättningen av profettraditionerna (ahadîth) återfinns i shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyahs sammanfattning av an-Nawawîs al-Adhkâr, Kalimat at-Tayyib, eller The Noble Läs mer…

De villkor som föregår bönen

ur Bidâyat al-mubtadi och al-Hidâyah avshaykh Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-Marghinâni I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn, och med bön och välsignelser över Muhammed och över hans familj. Det är obligatoriskt för den bedjande att ge företräde till rening från rituella och verkliga fysiska orenheter på det sätt som vi indikerat i det föregående. Han Läs mer…

s-Sayyid al-istighfâr

Sayyidu al-istighfar I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se Med Shaddad ibn Aws – må Gud vara nöjd med honom – som källa att profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: Den bästa av böner om förlåtelse är: Allahumma! Anta rabbî, lâ ilâha illa Läs mer…

Principer bakom Gudsåminnelser

Principer bakom Gudsåminnelser (adhkâr) och åkallan (du’â). Av Sh. Bakr Abu ZaydÖversatt från engelska till svenska av Bilal.se En grundläggande princip bakom Gudsåminnelser (adhkâr, sing. dhikr) och åkallan (du’â) är att de är av två slag: 1 – Åminnelser (adhkâr) som återgetts i Koranen och i profetens föredöme (sunnah) – må Läs mer…

Om Gudsåminnelse

az-Zikr av Sayyid Sâbiq, i översättning från engelskan av Bilal.se. Alla ord av pris och ära till Gud, som upphöjer Hans perfekta attribut av makt och majestät, skönhet och storslagenhet, vare sig man uttalar dem med tungan eller säger dem tyst i sitt hjärta, är dhikr, eller Gudsåminnelse. Koranen säger: Troende! Läs mer…

Tvagningen (wudu) inför bön

Den mindre tvagningen (wudû’) (wudo) inför bönur Bidâyat al-mubtadiav shaykh Burhân ad-Dîn al-Farghâni al-Marghinâni I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn,och med bön och välsignelser över Muhammedoch över hans familj. De obligatoriska (fard) handlingarna i den mindre tvagningen (wudû’): Gud den Upphöjde har sagt: O ni som tror, när ni går Läs mer…