Med Koranen mot HIV

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Några uttalanden av Stig Cronberg ”Många föreskrifter i Koranen är nämligen tillämpbara i kampen mot HIV-smitta och AIDS!” [1] [ur tidningen Lunds universitet meddelar] ”Det är en bra och generös bok.” [2] [ur tidningen Lund’s universitet meddelar] ”Koranen är en utomordentligt bra handbok i smittskydd.” [3] Läs mer…