Imam an-Nawawi

Översättning och anteckningar ur imamadh-Dhahabis bok Tadhkirat al-Huffâz,(från an-Nawawî träffar i Malmö sommaren och hösten 2004) Om hans familj, och hans födelse, Om hur han började sin karriär och hur allvarligt han tog på kunskap och lärande. An-Nawawî, imamen, ledaren, den ende, förebilden, islams shaykh, de kunniges fanbärare och religionens förnyare [1], Läs mer…

Muhammed al-Ghazâlî

Shaykh Muhammed al-Ghazali (1917-1996) Shaykh Muhammed al-Ghazâlî föddes den 5: e Dhul hijja 1355 (22 september, 1917) i Egyptiska al-Buhayrah, och dog 19: e Shawwâl 1416 (9 mars, 1996). Under sin livstid undervisade han vid Umm ul-Qura i Mecka, vid Qatars universitet och vid al-Amîr ’Abd al-Qâdiruniversitetet för islamiska vetenskaper i Algeriet. Läs mer…

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî al-Bukhârî, Muhammad ibn Ismâ‘îl ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah (d. 256 H./878 e.Kr.) al-Bukhârî föddes efter Jumu‘ah (den gemensamma fredagsbönen) den 13 Shawwâl 199 H./815 e.Kr. i staden Bukhâra (i nuvarande Uzbekistan). al-Bukhârîs far Ismâ‘îl var lärd inom Hadîth (Profetens traditioner) även om han inte kom att återberätta många. Läs mer…

Shaykh ul-islam Ibn Taymiyyah

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Ibn Taymiyyah (1263-1328) Inledning Taqî ad-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrâni (661-728 H.) föddes i staden Harran i nuvarande Turkiet. Hans far var en framstående lärd man inom den hanbalitiska skolan, vilket även hans farbror och hans farfar var. När Ibn Taymiyyah var sju Läs mer…

Ibn ’Abdur-Rahman al-Jibrīn

Hans fullständiga namn och titel  är Shaykh Dr. ’Abdullāh Ibn ’Abdur-Rahmān Jibrīn. Han föddes I Miz’al I staden al-Quway’iyyah strax väser om Riyadh år 1349 enligt den islamiska kalendern eller år 1930 enligt den gregorianska. Han har studerat under ett flertal lärde som Shaykh Abu Habīb ’Abdul-’Azīz ash-Shushrī, och likaså Läs mer…