Abdullâh al-Ansârî från Herat (1005-1089)

I sammanställning av Bilal.se Hans fullständiga namn var Abû Isma’îl Abdullâh B.Alî B. Muhammad B. Ahmad b.Alî B. Dja’far B. Mansûr B. Matt al-Ansârî. Han föddes i Kuhandiz, citadellet i Herat 396 H./1005 e. kr. I tidig ålder studerade han profettraditioner (hadîth) och koranexeges (tafsîr) för flera olika lärare. Även om Läs mer…

Ibn ’Abdur-Rahman al-Jibrīn

Hans fullständiga namn och titel  är Shaykh Dr. ’Abdullāh Ibn ’Abdur-Rahmān Jibrīn. Han föddes I Miz’al I staden al-Quway’iyyah strax väser om Riyadh år 1349 enligt den islamiska kalendern eller år 1930 enligt den gregorianska. Han har studerat under ett flertal lärde som Shaykh Abu Habīb ’Abdul-’Azīz ash-Shushrī, och likaså Läs mer…

Muhammad Nāsir-ud-Dīn al-Albānī

”Sedan den dagen jag träffade honom lämnade han aldrig fastan under måndagar och torsdagar om det inte var så att han reste eller var sjuk.” [1] [Muhaddith al-’Asr Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī, sida 39] Han föddes år 1332 AH i Ashkodera som då var huvudstad I Albanien. Familjen var fattig. Hans Läs mer…

Ahmad ibn Hanbal

(780-855) och Hanbali-skolan abu Abdullâh Ahmad ibn Hanbal ash-Shabâni föddes i Bagdad år 780, där han växte upp som föräldralös. Han har beskrivits bland annat som ”Bagdads imam” och som ”Islams sanne Shaykh, muslimernas ledare i sin tid, Hadîth-mästare och religionens sigill (1)” [Encyclopedia of Islam (New Edition) vol. I, E J Brill, Leiden 1960 Läs mer…