Profeten en stor barnvän

EN STOR BARNVÄNBARNEN I MEDINA VÄLKOMNAR PROFETENPROFETEN OCH BEDUINFADERNEN ÖVERRASKNING FÖR UMM KHALIDPOJKEN SOM KASTADE STENAR PÅ PALMERNAPROFETEN OCH HANS BARNBARNVÄNLIGHET MOT FIENDENS BARNDAGEN DÅ PROFETEN GRÄT En Stor Barnvän Profeten Muhammad var en väldigt stor man. Han var också en väldigt upptagen man, för det var hans stora uppgift att leda Läs mer…

Muhammad

Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1 Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och Läs mer…

Gott uppförande i sällskap

Gott uppförande i sällskapoch då man sitter tillsammans I sammanställning av Bilal.se I Guds den Barmhärtiges Förbarmarens namn Prisad vare Gud och må Hans frid och välsignelser vara över Hans profet Muhammad. * * * Är det inte lite väl petigt att så i detalj reglera människans tillvaro att det till och Läs mer…

HALAL KÄRLEK

Halal kärlek är en föreläsning jag starkt rekommendera alla, första frågan man får i sitt huvud är, vadå är kärleken Haram, får man inte vara kär i någon, svaret får du i förlisningen.

Slöjan för Dummies

Den inledande delen av denna text är i stort sett samma som i den mindre texten på samma ämne, ”Är slöjan verkligen påbjuden i Koranen?”. Här går jag dock lite djupare in i ämnet – fortfarande med utgångspunkt ifrån Koranen och dess exeges. Och det är min önska om att Läs mer…

al-Fâtihah

I Guds, den Barmhärtige Förbarmarens namn Koranens öppningskapitel al-FâtihahAv Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa’dîi översättning från engelska och arabiska av Bilal.se Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka Läs mer…

Skillnaden mellan Islam och Iman

Översättarens inledningÖversättningen har gjorts från arabiska och engelska. De tre utgåvor jag använt mig av skiljer sig på flera sätt. Den engelska har i sin tur utgått ifrån hela åtta olika arabiska utgåvor. Huruvida detta är bra eller dåligt kan diskuteras, men ett problem som uppstår med flera olika källtexter Läs mer…

Sök Allahs förlåtelse

Det återberättas i den autentiska samlingen, [1] [Sahîh al-Bukhârî] med följeslagaren Shaddâd bin ’Aws- må Gud vara nöjd med honom – som källa, han berättade att profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – sade: Det bästa orden med vilka tjänaren söker Allahs förlåtelse (Sayyid al-istighfâr) är: Läs mer…