Kunskap om Profeten

av sh. Abdur-Rahmân as-Sa’di Det vill säga att känna till hans sublima moral och sätt, hans fulländade karakteristik. Den som verkligen känner honom tvivlar inte en sekund på hans sanningsenlighet och hängivelse mot den sanningen, och denna kommer med fri vilja att tro på allt som han kom med, Skriften, Läs mer…

Kapitlet om åminnelser efter bönen

Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-Adhkâr, i översättning från arabiskan av Bilal.se Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans sanna efterföljare. Översättarens inledning. Om översättningen: Översättningen Läs mer…

Sunnahs folk följer profetens föredöme

Ur Sh.ul-Islâm Ibn Taymiyyah’s’Aqîdat il-wâsitiyyahI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se *** En del av vägen som Sunnahs och gemenskapens folk (ahl ul-sunnah wa al-djmâ’at) beträder är att de följer (och lever efter) profetens – över honom vare frid – föredöme både till det yttre och till det inre. Och de följer deras väg Läs mer…

Gabriels hadithen

Han kom till er för att lära er er religion Med ’Umar – må Gud vara nöjd med honom – som källa att han sade: Vi satt tillsammans med Guds budbärare – över honom vare frid – en dag, då en man med snövita kläder och kolsvart hår kom till Läs mer…

De troendes kvalitéer

(De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras fasta stöd)Utdrag ur Tafsîr Ibn Kathîr, Förklaringa av vers 71 av surah At-Tawbah De troendes kvalitéer Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras sanna vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt Läs mer…

Tecken på Profetens Ankomst

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det fanns många tecken som tydde på att en ny profet skulle sändas. Vissa tecken uppenbarade sig strax innan profeten Mohameds (Guds frid vara över honom) födelse, andra efter hans födelse. Ur de olika tecken kan vi nämna följande: Berättelsen ur Al Tabarani Al Tabarani Läs mer…

Om barn – Profetens uttalanden

En sammanställning av profettraditioner (ahadîth) ur Bilal.se´s texter och material. Profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser sade: ”Han är inte en av oss som inte är snäll mot våra barn, eller som inte respekterar våra äldre…” [1] [Abu Dawud, at-Tirmidhi] Den som har en dotter och som Läs mer…

Profeten Muhammeds enkla livsstil

Utdrag ur Kitâb az-ZuhdAvImam Ahmad bin Hanbal Bilal.se’s inledning: Ordet, eller termen, zuhd brukar översättas bl a som asketism eller avhållsamhet från det världsliga, men den som tar del av en text som Ahmad ibn Hanbals verk Kitâb az-zuhd inser snabbt att denna term är lika bred och innehållsrik som den är svår Läs mer…