Åkallelse kopplade till kläder

Åkallelse då personen klär på sig ” الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ” Alhamdu lillaahil-lathee kasaanee haathaa (aththawba) wa razaqaneehi min ghayri hawlim-minnee wa laa quwwatin. ”Prisad vare Allâh som har klätt mig med detta (plagg) och gav det åt mig fastän jag Läs mer…

Hadith hörnan!

Profeten Mohammeds personlighetBarmhärtighetLivsstilProfetiorGiftermålMor och FarKvinnan Profeten Mohammeds personlighet Dagen då Ibraheem (Muhammeds tredje son) dog, uppstod en solförmörkelse och folket började säga: ”Solen har förmörknats på grund av Ibraheems död.” Varpå Profeten Muhammed frid vare över honom vände sig mot dem och sa: ”Sannerligen är solen och månen två tecken Läs mer…

Aishah och Umm Salamah

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN ‘Â’ishah: ‘Â’ishah Profetens hustru och Umm al-Mu’minîn (de troendes moder) (d. 58 H./ 678 e.Kr.) ‘Â’ishah var dotter till Abî Bakr as-Siddîq. Qubaydah ibn Dh’ayb ibn Halhalah har berättat: ”‘Â’ishah var en av de mest lärda och Profetens närmaste följeslagare brukade ställa henne Läs mer…

Att fira Profetens födelsedag

Prisad vare Gud, Världarnas Herre, och välsignelser och frid vare över vår Profet Muhammad och hans familj och hans Följeslagare. De befallningar om att följa Guds lagar och Hans Sändebud, liksom de förbud mot att införa nyheter och nyskapelser (Biddah) i religionen, som återfinns i Koranen och Sunnah är tämligen entydiga. Gud Läs mer…

Att följa profeten frid över honom

”Denna text skrevs ursprungligen som kommentar till en person som argumenterade för att muslimerna inte skall följa profeten Muhammad – över honom vare frid – genom Haditherna utan enbart följa Koranens texter. Eftersom dessa idéer förekommer och en del människor till och med argumenterar för dem har vi återgett texten nedan.” … Profeten Muhammads Läs mer…

Hur skall man börja bli religiös …

– och hur skall man lära sig vad det innebär att vara religiös? Inledning: Denna text skrevs som en Nasihah, dvs. ‘ett gott råd baserat på en uppriktig välvilja’, till en ung muslim som vill börja praktisera sin religion. Texten riktar sig dock till alla som funderar över religiositet och Gudstro. Att vara Läs mer…

Vi följer as-Sunnah

Utdrag ur Ibn Hajar Al- Asqalanis verk Fateh al-Bari Imam Shafi’i – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Vi följer as-Sunnah båda i handling och i lämnandet” [1] [Ibn Hajar Al- Asqalani (Fath Al bari 3/473-474) ] Imam Malik – må Allah vara nådig med honom – sade: ”Den som Läs mer…

Profeten en stor barnvän

EN STOR BARNVÄNBARNEN I MEDINA VÄLKOMNAR PROFETENPROFETEN OCH BEDUINFADERNEN ÖVERRASKNING FÖR UMM KHALIDPOJKEN SOM KASTADE STENAR PÅ PALMERNAPROFETEN OCH HANS BARNBARNVÄNLIGHET MOT FIENDENS BARNDAGEN DÅ PROFETEN GRÄT En Stor Barnvän Profeten Muhammad var en väldigt stor man. Han var också en väldigt upptagen man, för det var hans stora uppgift att leda Läs mer…

Muhammad

Profeten Muhammads påverkan omvälvde varje aspekt av livet den berörde. 1 Vem var profeten Muhammed? För muslimer står Muhammeds (över honom var Guds frid och välsignelser) profetskap bortom allt tvivel. De tror fullt och fast att han är Guds budbärare och att Guds tidigare uppenbarelser kulminerar och fulländas i honom, och Läs mer…