PROFETSKAPET

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profetskapet : Dess natur och nödvändighet Kort historisk över profetskapet Mohammad´s profetskap : ett rationellt försvar Arabien – Avgrund av mörker Räddaren är född En diamant i stenröset En förändrad man vid fyrtio – Varför ? En revolution inträder Varför all fiendskap Hans Läs mer…

Några av profetens uttalande

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Mohammeds personlighet Dagen då Ibraheem Profeten Muhammeds frid vare över honom tredje son dog, uppstod en solförmörkelse och folket började säga: ”Solen har förmörknats på grund av Ibraheems död.” Varpå Profeten Muhammeds frid vare över honom vände sig mot dem och sa: Läs mer…

Den profetiska sunnah

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Varför borde vi studera detta ämne? Genom att studera profetens historia så kan man lära sig följande: Definitionen av Sunnah och skillnaden mellan Sunnah och Hadîth. Relationen mellan Sunnah och gudomlig uppenbarelse. Vilka typer av uppenbarelser Skillnaden mellan Sunnah och koranen. Ställningen av Läs mer…

Profetens bön i grottan Hiraá

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Muhammad Guds frid och välsignelse vara över honom brukade betrakta, redan i sin ungdom, sitt folks dyrkan av stenar och andra föremål. Detta kunde han inte acceptera, på grund av det sätt som Allah uppfostrade honom på. Till skillnad från alla andra Läs mer…

Profetens Muhammeds uppväxt

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Mohammed Guds frid vara över honom har uppväxt i en bra och välrespekterad familj, al-Hashimia familjen. Familjen tog väl hand om honom för att han var föräldralös. Fader dog nämligen innan profeten föddes och profetens mor dog när han var redan 6 Läs mer…

Upptäck Islam

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Sammanställt av: Mostafa MalaekahCopyright © 2003 Mostafa Maleakah. All rights reserved.**(Omtryckning, reproducering eller översättning av detta häfte är tillåtet för islamiskaorganisationer på villkor att absolut ingen ändring, tillägg eller utelämnande görs. Presentation av Islam Vilka är muslimerna? Islams betydelse Islamisk Monoteism Vad tror Läs mer…

Två olika sorters uppenbarelser

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Av: Salman Bin Fahd AL-Awdah Informativ uppenbarelse: Då Allah ville informera honom (Muhammed) om någonting genom uppenbarelse i en form eller en annan som nämns i följande koranvers: “Det är inte människan givet att Gud talar till henne på annat sätt än genom Läs mer…

Profetens tolerans mot andra

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten visade alltid tolerans mot sina medmänniskor Som vi redan har sett fanns det personer med varierande karaktärer och idéer runt Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Genom hela sitt liv visade han ett genuint intresse för var och en Läs mer…