Fråga: Vilket är utlåtandet om att be på en matta med bilder på moskéer, kupoler som det finns gravar under, minareter och liknande?

Svar: Att göra bilder av något som inte innehåller en själ är tillåtet, men att be på en matta som innehåller bilder som inte har någon själ är dock ogillat. Anledningen är att tjänaren störs i bönen. Bönen är dock fortfarande giltig enligt en återberättelse från Ahmad och Abu Dawud i vilken ‘Uthman bin Talhah berättar att profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – kallade honom till sig när han hade gått in i Ka’bah.

Han sade: ”Jag såg en vädurs horn då jag gick in i huset och jag glömde att beordra dig att täcka dem, så täck dem, då det inte passar att det finns något i huset som stör tjänaren.” [1] [Ahmad 4:68 och 5:380]

Ahmad och al-Bukhari har också återgivit från Anas att han sagt: ”‘A’ishah hade en filt som täckte en av husets väggar och profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – sade till henne: ”Ta bort filten från vårt hus, dess bilder slutade inte att störa mig under bönen.” [2] [al-Bukhari 374 och 5959]

Han beordrade att hornen skulle täckas och att filten skulle tas bort. Här blir det klart och tydligt att de stör en tjänare under bönen. Det har dock inte rapporterats att profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – avbröt sin bön på grund av detta. al-Bukhari och Muslim har återgivit från ‘A’ishah att profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – bar en skjorta som hade mönster på sig och att han sneglade på dessa mönster.

När han var färdig sade han: ”Ta min skjorta till Abu Jahm och hämta hans anbijaniyyah [Ett klädesplagg av enkelt material utan mönster] för den störde mig just nu i bönen.” [3] [al-Bukhari 373, 752, 5817 och Muslim 556]

Här finns en varning från honom för sådant som stör tjänaren under bönen. Han avbröt dock inte sin bön. Detta bevisar att det är förbjudet med saker som stör tjänare, men det bevisar även att bönen trots allt är korrekt. Detta innebär även att bönen inte avbryts, trots distraktionen.

Må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.

Författare: al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
Källa: Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 186 s. ISBN saknas
Lund 2021 08 10
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Ahmad 4:68 och 5:380]
2 [al-Bukhari 374 och 5959]
3 [al-Bukhari 373, 752, 5817 och Muslim 556]