Surat al-Baqarah (Kon)

Koranens andra kapitel, Surat al-Baqarah (Kon), Uppenbarades under Madina-perioden och består av 286 verser och var den första sura somuppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring från Mecka till Madinah ; huvuddelen kom underperiodens två första år, men verserna 275-281 Läs mer…

Bästa människa

Första kalligrafi som innehar ett av Profeten uttalande frid vare över honom, den är underbar, och alla hans uttalande är så underbara, må Allah låta oss samlas med honom och hans följeslagare i Paradiset Imam at-Tabarani må Allah vara nöjd Läs mer…

I ALLAHS NAMN

Bism illah ar-Rahman ar-Rahim- fördelarna med att säga “Bism illah ar-Rahman ar-Rahim” vilket betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över de troende och de icke Läs mer…