Jag älskar dig

Vem kommer jag ens att kunna vara, i jämförelse med de ädla följeslagarna, de utvalda?!Jag kommer inte i närheten av:Annas som betjänade dig!Inte heller som Omar som försvarade dig!Eller som Abu Bakr som betrodde dig!Eller Ali som offrade sitt liv Läs mer…

Detta är Muhammad

Fredagspredikan från Falkenberg från 15 oktober 2021Detta är Muhammad predikan som kompletterar ämnet vi hade veckan innan om Profeten Muhammad Frid vare över honom. Lund 2021 10 15 [#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]