En fredags Khotba som uppmanar alla som använder våld att lösa problem vid förhandlingsbordet, Profeten Muhammad frid vare över honom sade i betydelsen att man är i fortsatt bra tillstånd så länge som man inte har spillt blod

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Kategorier: LJUD & BILD