I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Ramadan
Belöningen och nyttan

Betydelsen av vad Profeten Muhammad (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och sökande av belöning, han/hon blir förlåten för alla sina tidigare synder.” (Bukhari & Muslim)

Definition av fastan

Fasta betyder att hålla sig borta från allt som bryter fastan (mat, dryck, samlag etc.) från gryningen (fajr) till solnedgången (magreb) med avsikt (niya).

Fördelar med fastan

 1. Fastan skyddar den fastande från synder.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade: ”Fastan är en sköld mot synder.” (Bukhari)
 2. Fastan förmedlar till förlåtelse på domedagen.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Fastan och Koranen förmedlar till förlåtelse för tjänaren på domedagen”. (autentisk hadith)
 3. Fastan är en orsak till att man kommer till paradiset.
  Betydelsen av vad Abu Omamah (Må Allah vara nöjd med honom) sade:
  ”Jag kom till Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) och sade: Beordra mig till en gärning som gör att jag kommer till paradiset. Han sade: Jag råder dig att fasta för det finns inget i dess like. Jag kom senare till honom en andra gång (och frågade samma sak). Han sade: Jag råder dig att fasta”. (autentisk hadith)
 4. Fastan blir orsaken till att tjänaren räddas från helvetet.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Om tjänaren fastar en dag för Allahs skull så flyttar Allah på grund av den dagen hans ansikte från helvetet 70 höstar (dvs. 70 år)”. (autentisk hadith)
 5. Fastan är orsaken till förlåtelse från synder.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Den som fastar månaden Ramadan med tro (Iman) och med sökande av belöning, han blir förlåten för alla sina tidigare synder”. (Bukhari & Muslim)

Fastan är obligatorisk

Fastan i Ramadan är obligatorisk med bevis från Koranen och Profetens (Guds frid och välsignelser vare över honom) sunnah (Det Profeten sade, gjorde eller såg någon annan göra och accepterade det).

 1. Allah säger i Koranen:
  ”Ni som tror, fastan är föreskriven för er, såsom den föreskrevs för dem före er, så att ni må bli muttaqeen (gudfruktiga)”. (Koranen 2:183)
 2. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Islam byggdes upp av fem (grundpelare), trosbekännelse (shahadah) att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är Allahs profet, upprätthållande av bönen (salat), att ge allmosor (zakat), pilgrimsfärd till Mecka (hajj al-bayit) och fastan av månaden Ramadan”. (Bukhari & Muslim)

Fastställandet av Ramadan

Fastandet av månaden Ramadan inträder då man ser nymånen vid solnedgången den 29:e av månaden Sha’ban, även om den bara ses av en enda ärlig person. Om ingen ser nymånen den 29:e, blir Sha’ban 30 dagar lång, varefter dagen därefter blir den första dagen i månaden Ramadan.
Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
”Fasta med synen av den (nymånen) och bryt fastan med synen av den. Om ni inte skulle se den så fullfölj Sha’ban till 30 dagar.” (Bukhari & Muslim)
Om nymånen ses på någon plats i världen så kan muslimerna i resten av länderna fasta.

Fastans grundpelare

 1. Avsikt (Niya). Man måste ha niya på kvällen eller natten före dagen man ska fasta och detta varje dag av Ramadan. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Den som inte gör niya på natten före fajr, hans fasta blir ogiltig”. (autentisk hadith)
  Avsikten ska inte uttalas med tungan, utan har med hjärtat att göra. Om man t ex tänker att man ska fasta imorgon så är det niya.
 2. Avhållandet från mat dvs. (Imsak), dryck och samlag från gryningen (fajr) till solnedgången (magrib).
  Allah säger i Koranen:
  ”Så nu, ha samlag med dem och sök det som Allah har föreskrivit er (barn), och ät och drick till den vita tråden (ljus) av gryningen visar sig tydlig för er i den svarta tråden (nattens mörker), fortsätt sedan er fasta till kvällen”. (Koranen 2:187)

Faktorer som bryter fastan

 1. Att äta eller dricka med avsikt. Om man äter eller dricker för att man glömde, så bryts inte fastan och man fortsätter fasta den dagen som vanligt. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Om någon glömmer, och äter eller dricker (med misstag) så ska den personen fortsätta att fasta, för det var Allah som gav honom mat och dryck”. (Bukhari & Muslim)
 2. Samlag under dagen då man fastar bryter fastan och man måste fasta om den dagen och hans försoning (kaffarah), dvs. det man gör för att bli förlåten, är att släppa en slav fri. Om man inte kan göra det måste man fasta 2 månader i sträck och om man inte klarar det måste man ge mat till 60 fattiga personer.
 3. Utlösning, vare sig det sker genom att man kysser sin fru eller på något annat sätt. Det bryter fastan och den dagen måste senare fastas om.
 4. Att kräkas med avsikt. Den som spyr med avsikt måste fasta om den dagen senare. Om man spyr oavsiktligt kan man dock fortsätta fastan som vanligt och man behöver inte fasta om den dagen. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Den som oavsiktligt spyr, behöver inte fasta om, men om man spyr med avsikt måste man fasta om”. (autentisk hadith)
 5. Menstruation och perioder av blödning efter förlossning (nifas) gör fastan ogiltig, även om det sker bara några minuter före solnedgången och kvinnan måste fasta om den dagen.

Fastans etiketter

 1. Suhur (att äta på natten före fajr). Den som har avsikt att fasta kan äta och dricka något på natten före fajr enligt betydelsen av vad Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Ni kan göra suhur, därför att i suhur finns det välsignelse (barakeh)”. (Bukhari och Muslim)
  Det är sunnah att göra suhur sent på natten, precis före fajr. Zeid bin Thabit (Må Allah vara nöjd med honom) sade:
  ”Vi gjorde suhur med Allahs Profet (Guds frid och välsignelser vare över honom) sedan gick vi upp för att göra salat (gryningsbönen). Och Zeid bin Thabit sade att mellan suhur och fajr var det 50 verser (dvs. tiden det tar att läsa 50 versre)” (Bukhari & Muslim)
 2. Att skynda brytandet av fastan. Det är sunnah att skynda brytandet av fastan om man är säker på att solen gått ned. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Folket kommer att vara på rätt väg så länge de påskyndar brytandet av fastan”. (Bukhari & Muslim)
 3. Det är sunnah att bryta fastan med dadlar. Har man inte det så går det alldeles utmärkt med vatten. Det är bättre att öppna fastan före salat Al-Magrib. Betydelsen av vad Anas (Må Allah vara nöjd med honom) sade:
  ”Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) brukade bryta fastan före bönen efter solnedgång (al-magrib bönen) med färska dadlar, om det saknades så med torkade dadlar, och om det saknades så med några klunkar vatten. (Abu Daoud & Tirmizi)
 4. Det är sunnah att då man öppnar fastan säga:
  ”Dhahabah al-dhammah wa ’btallat al-ourooq wa thabbat al-ajroh insha Allah (törsten försvann och kroppen blev fuktig och belöningen blev fastställd hos Allah, om Allah vill)”. (sahih)
 5. Muslimen ska ständigt ha en bra moral och särskilt då han fastar. Man ska inte säga några fula ord och inte heller uppföra sig på ett dåligt sätt, som t ex att skrika eller att gräla med folk. Om någon säger något dåligt till den fastande ska man låta honom vara och säga: ”Jag är fastande, jag fastande”, antingen i hjärtat eller med tungan. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Om någon av er fastar ska han inte säga fula ord och inte heller uppföra sig på ett dåligt sätt mot folk, så om någon säger något dåligt till den fastande ska han säga: Jag är fastande Jag är fastande”. (autentisk hadith)
 6. Den fastande måste uppfostra sig själv till ett gott uppförande och hålla sig borta från dåligt uppförande och lögn. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Den som inte låter bli lögn vid tal och gärning, han har inte Allah något behov av att han lämnar sin mat och dryck”. (autentisk hadith)
 7. Det är sunnah att använda den naturliga tandborsten (siwak) både i början av dagen och i slutet av dagen.
 8. Qiyam Al-lail (att be på natten) även omnämnt som salat al-tarawih.
  Det är sunnah att be på natten i Ramadan. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Den som ber på natten i Ramadan med tro (Iman) och med sökandet av belöning, han blir förlåten för alla synder han begått”.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) brukade alltid be 11 rukua enligt betydelsen av vad hans fru Aisha (Må Allah vara nöjd med honom) sade:
  ”Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) brukade inte be mer än 11 rukua i Ramadan och inte heller när det inte var Ramadan”. (Bukhari & Muslim)

Vikiga saker att veta

 1. Att fasta vid resa. Den fastande har tillåtelse att inte fastan vid resa, vare sig det är en lång eller kort resa. Om det inte är skadligt kan man dock fasta om man vill. Allah säger i Koranen:
  ”Och den av er som är sjuk eller resande, så samma antal (av dagar som man inte fastade, måste fastas om) av andra dagar”. (Koranen 2:185)
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Om du vill så fasta och om du vill så bryt fastan”. (autentisk hadith)
 2. Om någon dör och han har (skuld) dagar kvar som han/hon skulle ha fastat, kan någon släkting fasta för hans räkning. Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade:
  ”Om någon dör och han hade några dagar som han skulle fasta, så kan någon släkting fasta istället för honom”. (Bukhari & Muslim)
 3. Den som har en kronisk sjukdom och är rädd att fastan för att inte skadar sig själv, ska ge mat till en fattig för varje dag av Ramadan. Den som är sjuk och inte klarar av att fasta för att inte skada sig själv kan bryta fastan, fast måste vid senare tillfälle fasta om dessa dagar efter Ramadan. Allah säger i Koranen:
  ”Och den av er som är sjuk eller resande, så samma antal (av dagar som man inte fastade, måste fastas om) av andra dagar”. (Koranen 2:185)
 4. De äldre som inte kan fasta får bryta fastan och ska då ge mat till en fattig varje dag av Ramadan, enligt betydelsen av vad Allah säger i Koranen:
  ”Och de som inte klarar av det (fastan) ska istället mata en fattig (för varje dag)”.
  Ibn Abbas (Må Allah vara nöjd med honom) berättade: ”Denna vers gäller för de äldre som inte kan fasta, så de ger varje dag mat till en fattig.” (Bukhari)
 5. Havande kvinnor och den ammande kvinnor. Om den havande kvinnan är rädd för sin eller för barnets hälsa får hon för varje dag av Ramadan ge mat till en fattig. Ibn Abbas (Må Allah vara nöjd med honom) sade: ”Det blev fastställt för den gravida kvinnan och den havande kvinnan att bryta fastan och för varje dag ge mat till en fattig” (Abu Daoud)
 6. Den som vaknar på morgonen och har fått utlösning (är junub) vare sig genom samlag eller på något annat sätt, ska fortsätta fasta och bada och göra gryningsbönen (salat Al-Fajr) som vanligt.
  Aisha som är en av profetens fruar (Må Allah vara nöjd med henne) sade:
  ”Om Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) vaknade på morgonen i junub efter att ha sällskapat sin fru, så badade han och (fortsatte) fastan.”. (Bukhari & Muslim)
 7. Att smaka på mat om det inte går ner i svalget är tillåtet när man fastar (endast för den som lagar maten).
  Ibn Abbas (Må Allah vara nöjd med honom) sade: ”Det är inga problem att smaka vinäger eller vad som helst då man fastar, så länge det inte kommer ner i svalget.” (Bukhari)
 8. Det är förbjudet (haram) att fasta en eller två dagar före Ramadan, förutom den som annars brukar fasta de dagar, t ex om man brukar fasta på måndag och torsdag och Ramadan börjar på dagen efter den dagen man brukar fasta.
  Profeten (Guds frid och välsignelser vare över honom) sade: ”Fasta inte en eller två dagar före Ramadan förutom en man som brukar fasta en eller två dagar”. (Bukhari & Muslim)

Allah vet bättre och vår sista dua’ (bön), Al-hamdu-lillah Rabbil Alameen (Allt lovprisande och tack tillhör Allah, Herre över människor, jinner och allt annat som existerar)

Lund 2021 09 11

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email