Första kalligrafi som innehar ett av Profeten uttalande frid vare över honom, den är underbar, och alla hans uttalande är så underbara, må Allah låta oss samlas med honom och hans följeslagare i Paradiset

Imam at-Tabarani må Allah vara nöjd med honom återberättade i sin samling ál-Awsat´ , denna återberättelse är sund ´Hasan´ enligt al-Albani: Att Jaber Ibn Abdulla må Allah vara nöjd med honom berättade att Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

En troende är den som är vänlig [Och andra tycker om] sin vänlighet. Nytta finner man inte i den som inte är vänlig [Och andra tycker om] sin vänlighet, och bästa människan är den som är mest till nytta för människor”

Jabir reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, “The believer is friendly and befriended, for there is no goodness in one who is neither friendly, nor befriended. The best of people are those who are most beneficial to people.

Vi utgår från originaltexten, vidare engelskan och svenskan ser vi att Profeten frid vare över honom var väldigt mån om att en troende ska ha en bra egenskap, klart han talade till de troende, men i slutet av sitt uttalande uppmanar Profeten att en troende skall vara till nytta för människorna allmänt. Därför läser vi i Koranen hur Allah berömmer vår älskade profet frid vare över honom, att han skickades som en barmhärtighet till både skapelsen av människor och det osynliga väsen ´Jenn`

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس) رواه الطبراني في الأوسط ،

Tillgänglig som: PDF

Lund 2022 03 01

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email