Surat al-Fatihah (Ingressen)

Koranens första kapitel, Surat al-Fatihah (Ingressen), eller öppnings kapitel, denna kapitel av Koranen har många namn, det enda kapitel i Koranen som den bedjande skall läsa under alla bönecyklar.Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Läs mer…

Därför fasta Muslimer

Månaden Ramadan är en möjlighet vi får från Allah, men varför fastar vi, är Gud i behov av den maten vi lämnar, det kan det inte vara då vi äter igen till och med en del äter mera, var fastar vi då [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]

Surat al-Baqarah (Kon)

Koranens andra kapitel, Surat al-Baqarah (Kon), Uppenbarades under Madina-perioden och består av 286 verser och var den första sura somuppenbarades i sin helhet efter Profetens utvandring från Mecka till Madinah ; huvuddelen kom underperiodens två första år, men verserna 275-281 daterar sig från månaderna före hansdöd. Denna sura har mycket Läs mer…

Surah al-’Imran (’Imrans ätt)

Koranens tredje kapitel, Surah al ’Imran (’Imrans ätt)Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Youtube kanal kommer alla andra kapitel av Koranen att finnas där om Allah tillåter [#SMSBilal] [#islamSE][#bilalSE] [#90sekunder]

Bästa människa

Första kalligrafi som innehar ett av Profeten uttalande frid vare över honom, den är underbar, och alla hans uttalande är så underbara, må Allah låta oss samlas med honom och hans följeslagare i Paradiset Imam at-Tabarani må Allah vara nöjd med honom återberättade i sin samling ál-Awsat´ , denna återberättelse Läs mer…

Allah all makts Herre

Ytligare en kalligrafi vars ord är från Koranen, denna gång kapitel 3 [al-’Imran (’Imrans ätt)] vers 26 Där Allah säger:SÄG: ”Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. Läs mer…

I ALLAHS NAMN

Bism illah ar-Rahman ar-Rahim- fördelarna med att säga “Bism illah ar-Rahman ar-Rahim” vilket betyder  “jag startar min handling med Allahs namn”. Ar- Rahman är en av Allahs namn. Ar- Rahman är Den som är barmhärtig över de troende och de icke troende i denna världen och enbart för de troende i Läs mer…

Aisha Kalligrafin

Aisha är ett mycket känt namn bland muslimska tjejer, men ska jag berätta om någon Aisha så blir det så klart Aisha, Profetens fru, – Frid vare över honom & må Allah vara nöjd med henne, så klart som alla känner till så är hon dotter till Islams första Kalifat, Läs mer…