Ära för oss att berätta om Profeten

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten Muhammad frid vare över honom sade: ”Förmedla om mig, även om bara en vers” Han var mån om att vi ska förmedla Allahs religion, han vill ge oss Äran att vi berättar om honom samtidigt att han ville underlätta för oss.

SISTA UPPENBARELSEN

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr Läs mer…

Jesus i Koranen

Detta inlägg är ett stycke av boken ISLAM VARFÖR? av Faten Amin, det är bara att klicka på länken för att ta del av hela boken, ISBN nr finns inte för boken då boken var skriven från början för att publicera den på min gamla sida Islamiska.org som jag tyvärr Läs mer…

Var stolt över din tro

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det är dags att vi börjar bli stolta över vår tro, kunna med stolthet säga ”Jag är Muslim” , agera som muslim, gå som en muslim, äta som en muslim, behandla människorna i enighet med islam. Lund 2021 09 15 [#SMSBilal] – [#islamSE] Läs mer…

ISLAM VARFÖR ?

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMNISLAM VARFÖR ?En bok av Faten Amin Förord DEL 1 Vad är syftet med livet ? Introduktion Vad är syftet med livet? Så är vårt syfte Nyckeln … Tänk Efter ! En förmaning DEL 2 Vad vet du om Islam? Vad vet du om Läs mer…