Utdrag ur Ibn ul-Qayyims bok Madâridj us-Sâlikîn

Medlen till att uppnå kärlek till Gud, orsakerna till det och vad som är nödvändigt för det är tio till antalet:

Det första: Att recitera Koranen med reflektion och förståelse för dess innehåll och vad den vill med det, så som de reflekterar över Skriften som har lärt sig den och dess förklaring utantill, för att förstå vad Gud vill med den.

Det andra: Att dra sig nära Gud genom extra dyrkan (Nawâfil) efter de obligatoriska (Farâ’id). Sannerligen är det ett uppnående av en av [Guds-] kärlekens nivåer.

Det tredje: Att ständigt göra gudsåminnelse (Dhikr) i varje situation, med tunga och med hjärta, gärning och i sitt tillstånd.

Det fjärde: Att föredra det som Han älskar framför det som du älskar då du övervinns av begär (Hawâ), och att närma sig det som Han älskar, och det är sannerligen svårt att reparera [den skada som sker då begären får ta överhand]

Det femte: Att få hjärtat till att studera Hans namn och attribut och till att vittna om dem [och vad de nödvändiggör för Gudstjänaren] och skaffa insikt om dem. Och att låta hjärtat lysas upp i denna kunskaps trädgård. För den som känner Gud genom Hans namn, attribut och handlingar – han kommer utan tvivel att älska Honom.

Det sjätte: Att bevittna Guds välgörenhet och Hans godhet, Hans välsignelser och Hans yttre och inre gåvor. Sannerligen inbjuder dessa till att hysa kärlek till Honom.

Det sjunde – och det är bland det mest förträffliga av dessa saker: att helt och hållet underkuva sitt hjärta inför Gud.

Det åttonde: ensamhet (Khalwah) vid tiden för Guds nedstigning [till den lägsta av himlarna] för att föra förtroliga samtal med Honom och att recitera Hans [uppenbarade] ord. Och att man avslutar detta med att söka Guds förlåtelse (Istighfâr) och göra bot (Tawbah).

Det nionde: Att sitta i sällskap med rättfärdiga människor som älskar Gud, och skörda de goda frukterna ur deras ord, så som man noggrant väljer ut och plockar den bästa frukten. Och att inte själv tala förutom om det nyttiga i det du säger överväger och du vet att det kommer att förbättra din situation och vara till nytta för andra.

Det tionde: Att hålla sig borta från allt som orsakar hjärtats avstånd från Gud.

Och från dessa tio medel [till att uppnå kärlek till Gud] når den älskande nivån av kärlek. Och för allt detta är följande punkter nödvändiga förutsättningar:

  • Andens [Ruh] mottaglighet för dessa saker,
  • Ögonens öppenhet att se; och,
  • Framgång från Gud.
Källa:
Al-Djawziyyah, Ibn Qayyim, Madâridj us-Sâlikîn, Dâr ul-Hadîth 2003
Lund 2021 06 29
Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: DYRKANTEOLOGI