Muath ibn Djabal må Allah var nöjd med honom sade:

”Jag satt bakom profeten – frid vare över honom – ridandes på en åsna då han sade till mig: ”

”Vet du vad Allahs rättighet över Hans tjänarna är, samt vad tjänarnas rättighet över Allah är?”

Jag sade: ”Allah och Hans profet vet bäst”

Profeten – frid vare över honom – sade då:

”Allahs rättighet över tjänarna är att de skall dyrka Honom och inte sätta upp några medhjälpare vid Hans sida, och tjänarnas rättighet över Allah är att Han inte straffar den som inte sätter upp medhjälpare vid Hans sida”

Och jag [Muath ibn Djabal] sade:

”O Allahs budbärare! Skall jag inte informera människorna om detta glada budskap?”

Han – frid vare över honom – sade:

”Informera dem inte om detta glada budskap, då de kommer att förlita sig på det” [1] [Rapporterad av: Imam al-Bukhari, Imam Muslem, Imam at-Tirmithi, Imam Ibn Madjah och Imam Ahmad]

Att förlita sig på Allah

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Rapporterad av: Imam al-Bukhari, Imam Muslem, Imam at-Tirmithi, Imam Ibn Madjah och Imam Ahmad]
Kategorier: LJUD & BILD