Guds namn och attribut
ar-Razzâq – försörjaren

Den som ger alla Sina tjänare försörjning. Det finns inte en varelse på jorden utan att Gud ger denne en försörjning. Guds försörjande av Sina tjänare är av två slag:

1 – Den allmänna försörjningen som omfattar den rättfärdige såväl som den syndige, först som sist. Detta är den försörjning som kroppen behöver [dvs ett tillfredställande av fysiska behov – övers].

2 – Den specifika försörjningen som skänks till hjärtan i närandet av dem med kunskap och tro.

Även den lagenliga försörjning som utsetts till nytta för religionen [ingår i denna kategori – övers]. Denna är särskild för de troende och tilldelad i enlighet med deras nivå och vad Guds visdom och nåd dikterar.

För Guds namn och attribut ar-Razzâq i Koranen, se bl a Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:151; Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] vers:56-58

Säg: ”Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom – Vi drar försorg om er och om dem – avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd. [1] [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:151]

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.
Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.
Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige. [2] [Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] vers: 56 – 58]

Källa:
Nasir as-Sa‘di, An Explanation to the Beautiful and Perfect Names of Allah, Daar us-Sunnah publ. Birmingham 2001
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 6 al-Anam [Boskap] vers:151]
2 [Koranen, Kapitel 51 adh-Dhariyat [De Som Virvlar Upp] vers: 56 – 58]