I tidningen Sydsvenskan har jag läst en del insändare där man menar att det är på grund av Islam och Mellanösterns kultur som vissa ungdomar kallar tjejer för ”h*ra” och andra nedsättande saker… Hur ser du som muslim på det? 

Svar: Islam som religion tillåter inte att man förnedrar eller skäller kvinnor för t ex ”h*ra”.

Tittar du i Koranen hittar du inte sådant beteende utan tvärtom finner du att Islam ser mycket allvarligt på något sådant. För vad det är när man kallar någon för h*ra är att det inte något obetydligt, det är en allvarlig anklagelse och ett ifrågasättande av hennes sexuella och moraliska integritet. I Koranen står det att läsa: Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud. [Koranen 24:4]

De som [utan grund och utan att senare ångra sig] anklagar anständiga troende kvinnor som kan ha uppträtt oförsiktigt, [följs av Guds] fördömelse i denna värld och i det kommande livet, och ett hårt straff väntar dem den dag då deras tungor och deras händer och fötter skall vittna emot dem om vad de gjorde. [Koranen 24:23-24]

Tvärtom skall man inte ens lyssna till sådant prat:

Alla troende, män och kvinnor, borde då de hör sådant tal – tro det bästa om varandra och säga ‘Detta är uppenbar lögn’ [Koranen 24:12]

Vi behöver inte gå längre än till musikkanalerna MTV och ZTV för att hitta en annan och mycket mer inflytelserik grund till en vidrig kvinnosyn som mynnar ut i taskig attityd.

I musikvideo efter musikvideo visas kvinnor som objekt för mannens tillfredsställelse och nöje och hon framställs där som nöjd och t o m stolt över den rollen. I hip-hoptexter refereras konsekvent kvinnor till som ”bitches n hoes” dvs ”hyndor och h*ror”. Musik och hip-hopkulturen är i de flesta fall långt mer inflytelserika i unga personers liv än vad t ex ”etnisk” kultur eller religion är.

Många ungdomar med muslimsk kulturbakgrund talar och beter sig på det sättet som du frågar om. Men det är inte dessa ungdomars som syns i moskén vid bönestunderna, på fredagskvällen är de på diskotek och pubar snarare än på religiösa sammankomster eller föreläsningar i moskén.

Deras handlande är inte i enlighet med religionen utan de har en i det närmaste sekulär livsstil. För mig innebär Islam på det här planet respekt. Respekt för kvinnan precis som hon är och en skyldighet för mig som muslimsk man att hålla fast vid den här respekten. Avslutningsvis några vackra ord från Gud och Hans profet: Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras sanna vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmosa skatten och de lyder Gud och Hans sändebud.

Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis. [Koranen at-Tawbah 9:71] Och profeten – över honom vare frid – har sagt:

”Liknelsen för den troende i det medkännande och den nåd de känner för varandra är en kropp – om en del av den blir sjuk, plågas resten av kroppen med feber och sömnlöshet.” [Fath al-bâri 10:452].

Så hur milsvid är inte skillnaden mellan den islamiska attityden från det som du frågar om…

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET