Abdullah Ibn Omar må Allah vara nöjd med honom och hans far, berättade att Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

”Jag brukar skämta men jag talar endast sanning” [1] [at-Tabarani & är autentisk enligt al-Albani]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [at-Tabarani & är autentisk enligt al-Albani]
Kategorier: LJUD & BILD