I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Åminnelser i nedfallandet
(sudjûd)
under bönen

Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-Adhkâr
I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se

Översättarens inledning.

Föreliggande text är översatt från arabiska och engelska. Den engelska överättningen av profettraditionerna (ahadîth) återfinns i shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyahs sammanfattning av an-Nawawîs al-Adhkâr, Kalimat at-Tayyib, eller The Noble Words. I denna ligger dessa profettraditioner (ahadîth) i omvänd ordning gentemot al-Adhkâr. Den arabiska texten till åminnelserna (adhkâr, sing. dhikr) kommer från min utgåva av al-Adhkâr.

Åminnelser i nedfallandet under bönen (sudjûd).

[Det berättas i Sahih Muslim från Â’isha – må Guds nåd vara över henne – att hon sade:]

”En natt saknade jag Guds budbärare – över honom vare frid – [från sängen] så jag letade efter honom och min hand föll på hans uppvända fotsulor då han fallit ned i bönen (sudjûd), och han – över honom vare frid – sade:

O Allah, jag söker min tillflykt hos Ditt gottfinnande…

Allahumma ’acûdhu bi-ridâka min sakhatika, wa bi-mucâfâtika min ccuqûbatika, wa ’acûdhu bika minka, lâ akhsî thanâ’ calayka, anta kamâ ’thnayta calâ nafsika.

Oh Allâh! Jag söker min tillflykt hos Ditt gottfinnande undan Din vrede och i din förlåtelse från ditt straff, och jag söker min tillflykt hos Dig från Dig.

Jag kan inte uppskatta [1] [Hasâ, att räkna, enummerera, kalkylera eller beräkna. Se Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Libraire du Liban, Beirut, 1980, sid 183.] lovprisningarna (thanâ’) över Dig, Du är så som Du har lovprisat Dig själv.

Det berättas i Sahih Muslim med Abû Hurayrah som källa – må Gud vara nöjd med honom – att Guds budbärare – över honom vare frid – sade: Tjänaren är som närmast Sin Herre i sitt nedfallande under bönen (sudjûd), så gör mycket åkallan (ducâ’).

***

Det berättas i Sahih Muslim med Abû Hurayrah som källa – må Gud vara nöjd med honom – att Guds budbärare – över honom vare frid – brukade säga under sina nedfallanden under bönen (sudjûd):

O Allah, jag ber dig om förlåtelse för mina synder…

Allahumma aghfir lî dhanbi kullahu diqqahu wa djallahu, wa awwalahu wa âkhirahu, wa calâniyatahu wa sirrahu.

Oh Allâh! Jag ber Dig om förlåtelse för alla mina synder (dhanb) , de små av dem och de stora, de första av dem och de sista, de öppna av dem och de hemliga.

Källor:
Imam an-Nawawî, Kitâb al-Adhkâr, Dâr al-kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon 2002
Sh. Ul-Islâm, Ibn Taymiyyah, The noble Words, Remeberence & Prayers of the Prophet Muhammad, UK Islamic Academy, Leicester 2003
Lund 2021 08 30

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Hasâ, att räkna, enummerera, kalkylera eller beräkna. Se Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Libraire du Liban, Beirut, 1980, sid 183.]