Att vara älskad av Allah ger oss det bästa i detta liv och i det Nästkommande, att Vara älskad av Allah, ger oss acceptans på jorden.

Profeten Muhammad över honom vara Allahs frid sade i en Hadith enligt följande:

”Då Allah älskar någon kallar Han på Gabriel och säger: Sannerligen Älskar jag den här individen, så Älska du honom med, Då börjar Gabriel älska denna individ och sedan kallar han [Gabriel] på änglarna i Himmeln och säger, Sannerligen Allah älskar följande individ, så älska ni honom med, så börjar de älska personen, och då får personen acceptans på Jorden”

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD