Abu Isa Mohammad bin ´Isa at-Tirmidhi

Vad berör rapporteringarna som denna Hadith och andra Egenskaper som Herrens (tabaraka wa ta´ala) nattliga nedstigning till den nedersta himlen, så har de lärda sagt att de är autentiska. Man skall tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Malek bin Anas, Sufyan bin Uyaynah och Abdullah bin al-Mubarak som sade:

“Framför dessa Hadither utan föreställning”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamaahs lärda.

Vad berör al-Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och sade att de innebär förliknelse. Allah har flera gånger i Sin bok nämnt Handen, Synen och Hörseln. al-Djahmiyyah tolkade dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärda tolkade det på. De – dvs. al-Djahmiyyah – sade: “Allah skapade inte Adam med Sin hand, hand betyder styrka”

Ishaq bin Ibrahim [bin Rahuyah] sade:

“Det är endast förliknelse i fall man säger handen är som handen eller lik handen eller hörseln är som hörseln är lik hörseln. Detta är förliknelse. Däremot är det ingen förliknelse i fall man säger som Allah sade “Hand”, “Hörsel” och “Syn” utan föreställning eller att man säger att Handen liknar andra händer eller är som andra händer. Detta är inte förliknelse. Det är som Allah (Soubhanahu wa ta´ala) sade:

“Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.” [1] [Koranen 42:11]

Källa: al-Djâmi´ (659)

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen 42:11]
Kategorier: TEOLOGI