Av Salih bin Fawzan al-Fawzan

Fråga:

Finns det någon princip för Allahs sköna namn? Har Allah endast nittionio Namn som gör att den som räknar upp dem träder in i Paradiset, i så fall vilken Hadith?

Svar:

Princip för Allahs sköna namn? Allt som bekräftas i Allahs bok och Hans sändebuds – frid vare över honom – Sunnah, bekräftar vi. Och det som inte nämns i Boken och Sunnah skall vi varken neka eller bekräfta. Detta är principen.

Allahs namn är inte begränsade. Det är bara Han som känner till dem alla. De nittionio namn, som gör att den som räknar upp dem – det vill säga känner till dem och handlar utmed dem – träder in i Paradiset, är inte begränsade.

Antal fordrar inte begränsning. Emellertid finns det nittionio namn som gör att den som räknar upp dem träder in i Paradiset.

Detta betyder att man känner till dem, tror på dem och handlar utmed dem.

Ingen annan än Allah känner till Hans sköna namn, Profeten Muhammad – frid vare över honom – sade:

”Jag ber Dig [Allah] vid varje Namn som Du har namngivit Dig Själv med eller som Du har uppenbarat i Din bok eller som Du har lärt någon av Din skapelse eller som Du har hållit dolt för Dig själv” [1] [Återberättad av Imam Ahmad (3712)]

Frasen ”… eller som Du har hållit dolt för Dig själv” bevisar att Allah har namn som endast Han (subhanahu wa taala) känner till.

Källa: Sharh Lumat-il-Itiqad, sid. 295

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Återberättad av Imam Ahmad (3712)]
Kategorier: TEOLOGI