“Herre! Vi har gjort oss själva orätt. Om Du inte ger oss Din förlåtelse och förbarmar Dig över oss är vi helt visst [för alltid] förlorade.” [1] [Koranen 7:23]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen 7:23]
Kategorier: LJUD & BILD