Av Abal-Qasim Hibatullah bin al-Hasan al-Lalakai

Abdur-Rahman bin Mohammad ar-Razi sade:

“Jag frågade min fader [1] [Imam Abu Hatim Mohammad bin Idris ar-Razi.] och Abu Zurah (8 [Imam Abu Zurah Ubaydullah bin Abdil-Karim ar-Razi.] )) om Ahl-us-Sunnah wal-Djamaahs troslära inom religionens grunder och vilken lära de lärda har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det. De sade:

“Vi träffade de lärda världen över i Hidjaz, Irak, ash-Sham och Jemen och deras troslära var:

1 – Tron [Iman] är tal och handling, den stiger och sjunker.

2 – Koranen är Allahs tal och den är inte skapad på något som helst sätt.

3 – Ödet, det goda och det onda i det, är från Allah.

4 – Detta samfunds bästa människor efter dess profet frid vare över honom – vilka är Abu Bakr as-Siddiq, därefter Umar bin al-Khattab, därefter Uthman bin Affan och därefter Ali bin Abi Talib, må Allah vara nöjd med de, de är de renläriga och vägledande kaliferna.

5 – De övriga tio som Allahs sändebud frid vare över honom – nämnde är i Paradiset och Allahs sändebuds frid vare över honom – ord är sanna.

Man skall be om nåd för samtliga Muhammads frid vare över honom – följeslagare och låta bli att nämna det som skedde dem emellan.

6 – Allah azza wa-djall är ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse på samma sätt som Han har beskrivit Sig själv med i Sin bok och via Sitt sändebud frid vare över honom – salla Allahu ´alayhi wa sallam – utan föreställning.

Han har kunskap om allting:

“Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende”  [2] [Koranen 42:11]

Källa: Sharh Usol Itiqad Ahl-us-Sunnah wal-Djamaah (1/197-198)

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Imam Abu Hatim Mohammad bin Idris ar-Razi.]
2 [Koranen 42:11]
Kategorier: DYRKANTEOLOGI