Abû Dja´far Mohammad bin Djarîr at-Tabarî
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري

Ordet ”Istiwâ’” kan ha flera betydelser i arabiskan. Det kan betyda mognad och fulländad styrka. I detta fall säger man att mannen har mognat (istawâ).

Det kan betyda upprätt tillstånd efter ett krokigt sådant.

I detta fall säger man att mannen har rättat till sig efter att inte ha varit det (istawâ).

Det kan betyda att avse något.

I detta fall säger man att mannen avsåg (istawâ) att vålla en annan person det han hatar och skadas av efter att ha behandlat honom bra.

Det kan betyda att erövra och ta makten.

I så fall säger man att mannen erövrade (istawâ) kungariket.

Det kan betyda att resa sig och bestiga.

I detta fall säger man att mannen reste sig (istawâ) över sin stol, det vill säga att han är ovanpå den.

Och den mest korrekta förklaringen till Allahs (´azza wa djall) ord:

“Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär. Därefter reste Han sig “ilâ” himlen och formade den till sju himlar. Han har kunskap om allting” [1] [Koranen 2:29]

Det vill säga att Han höjde Sig över dem och besteg dem, ordnade dem med Sin styrka och skapade dem till sju himlar.

Källa: Djami – ul-Bayan (1/252)

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen 2:29]
Kategorier: TEOLOGI