al-Istikhârah – åkallan


Salat al-Istikharah är en bön som förrättas då individen är i behov av hjälp att fatta ett rätt beslut, då en av oss befinner sig i tankar om att utföra en viss handling, samtidigt som man inte känner till resultatet av denna handling, kan det vara bra eller inte, längre fram i livet kan det vara till nytta eller inte, för vårt Nästkommande är denna handling till vår fördel eller inte, då är al-Istikharah – åkallan det bästa man kan utföra, för då ber man Allah om hjälp

Man ber två vanliga böneenheter (rak’ah) med avsikten i sitt hjärta där man söker Allahs val för sin sak, vid slutet ber den bedjande om Allahs vägledning åkallan som nämns i följande berättelse från profeten Muhammad frid vare över honom.

Enligt hadithen från Djabir ibn Abd Allah (Jaber) må Allah vara nöjd med honom, där han återberättade att den bedjande läser denna åkallan efter att ha avslutat sin bön, där man sitter kvar på samma ställe.

Här kommer originalet:

”إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي؛ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ” البخاري

Djabir ibn Abd Allah (Jaber) må Allah vara nöjd med honom berättade Profeten Muhammad frid vare över honom sade:

”Om någon av er tänker utföra något bör individen förrätta en bön beståendes av två enheter, [frivilliga] som inte är av dem obligatoriska böner, och därefter [efter bönen] säga:

Här kommer Hadithen på det fonetiska språket [Talspråket]:

‘Allâhomma innî astakhîroka bi ’ilmika wa astaqdiroka bi qodratika wa as’aloka min fadlikal-’adhîm, fa innaka taqdîro wa lâ aqdir, wa ta’lamo wa lâ a’lam, wa Anta ’allâmol-ghoyôb. Allâhomma in konta ta’lamo anna hâdhal-amra khayron lî fî dînî, wa ma’âshî, wa ’âqibati amrî, faqdirho lî wa yassirho lî thomma bârik lî fîh. Wa in konta ta’lamo anna hâdhal-amro sharron lî fî dînî, wa ma’âshî, wa ’âqibati amrî, fasrifho ’annî wasrifnî ’anho waqdorlil-khayra haytho kâna thomma arddinî bihi” [1] [al-Bukhari]

Här nedan finner du själva Översättningen för Profetens uttalande:

”Åh Allâh! Jag ber Dig om råd genom Din kunskap, jag ber Dig om förmåga genom Din förmåga och jag ber Dig om Din enorma ynnest. Ty Du förmår, jag förmår inte, Du vet, jag vet inte, Du är Den som känner till det dolda.

Åh Allâh! Om Du vet att denna sak (här nämner man det man vill be om, t.ex. giftermål, köp av bil) är bäst för mig, min religion, mitt liv, och mitt kommande liv, så låt det bestämmas för mig, underlätta denna sak för mig och därefter välsigna den för mig.

Och om Du vet att denna sak (här nämner man det man vill be om, t.ex. giftermål, köp av bil) är dåligt för mig, min religion, mitt liv och mitt slutliga mål, och mitt kommande liv, så vänd bort den ifrån mig, och vänd mig bort ifrån den och bestäm det goda för mig var det än är och gör mig sedan nöjd med det.” [2] [al – Bukhari]

Mina dyrbara syskon, det finns inget i religion från koranen, Profetens Sunnah eller följeslagarna som säger att man ska få svar på denna bön genom en dröm som många påstår, eller genom att se något tecken, utför man denna typ av åkallan, med tro på Allah och hopp om Hans hjälp, kommer Han att låta det ske om det är bra för dig, annars kommer Han att låta det inte bli av.

En sak till man måste tänka på och det är viktigt, att inte göra en sådan bön för saker man måste göra, som exempel tar jag upp det jag fick i ett telefonsamtal för typ femton år sen, där var det en individ som ville göra en sådan bön för att ta hand om sin gamla mor, en sådan handling ska man bara göra, det är vår plikt att ta hand om våra gamla föräldrar, exempel på är många

Jag ber Allah att underlätta saken för oss, Amin

Texten om al-Istikhârah – åkallan
Lund 01 augusti 2021

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari]
2 [al – Bukhari]