Koranens första kapitel, Surat al-Fatihah (Ingressen), eller öppnings kapitel, denna kapitel av Koranen har många namn, det enda kapitel i Koranen som den bedjande skall läsa under alla bönecyklar.
Här har du möjlighet att kunna lyssna på den arabiska delen samtidigt som du läser dess innebörd på svenska, på ovan nämnda Youtube kanal kommer alla andra kapitel av Koranen att finnas där om Allah tillåter

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: Koranen