I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

‘Â’ishah:

‘Â’ishah Profetens hustru och Umm al-Mu’minîn (de troendes moder) (d. 58 H./ 678 e.Kr.)

‘Â’ishah var dotter till Abî Bakr as-Siddîq. Qubaydah ibn Dh’ayb ibn Halhalah har berättat: ”‘Â’ishah var en av de mest lärda och Profetens närmaste följeslagare brukade ställa henne frågor.” Abû Mûsas far har berättat: ”Det uppstod aldrig en fråga bland Allahs budbärares följeslagare utan att de först hörde efter med ‘Â’ishah och var gång fann de lärdom hos henne angående frågan. ”Mahmûd ibn Lubayd har berättat: ”Profetens fruar, i synnerhet ‘Â’ishah och Umm Salamah, brukade lära sig Profetens traditioner utantill. ‘Â’ishah brukade utfärda juridiskt bindande utlåtanden under ‘Umar och ‘Uthmâns kalifat tills hon gick bort. De högst uppsatta ledarna bland Allahs budbärares följeslagare brukade söka svar från ‘Â’ishah. ‘Umar och ‘Uthmân brukade också ställa henne frågor om Sunnah (Profetens traditioner). Hon levde under alla de fyra första kalifernas kalifat och gick bort vid 67 års ålder den 17:e i Ramadan månad 58 H./678 e.Kr.

Ur boken Companions of the Prophet:

‘Â’ishah var sannerligen en generös och tålmodig själ. Hon brukade med resten av Profetens hushåll bära bördan av fattigdom och hunger som pågick långa perioder. Under flera dagar i sträck kunde en eldslåga aldrig tändas i Profetens sparsamt möblerade hem för matlagning eller för att baka bröd. Ofta levde de endast på dadlar och vatten. Fattigdomen fick henne aldrig att bli sorgsen eller förödmjukad och när de blev självförsörjande så fördärvade det inte hennes livsstil.

När muslimerna kom att bli gynnade med enorma rikedomar fick hon en gåva på etthundratusen dirham [silver mynt]. Hon var fastande när hon mottog pengarna och hon delade omedelbart ut hela summan till de fattiga och de behövande trots att hon inte hade någon föda i sitt eget hus. Kort efteråt sa en tjänsteflicka till henne: ”Kan du köpa kött för en dirham som du kan ha för att bryta din fasta?” ‘Â’ishah svarade henne: ”Om jag bara hade kommit ihåg det så skulle jag ha gjort det.”

Frågor och svar:

 • Fråga 1: Vad hette ‘Â’ishah mor?
  Svar: Zainab och hennes smeknamn var Umm Rûman.
 • Fråga 2: Vad hette ‘Â’ishah tjänsteflicka?
  Svar: Barirah.
 • Fråga 3: Hur många ahadith har ‘Â’ishah återberättat från Profeten?
  Svar: Tvåtusentvåhundratio ahadith.
 • Fråga 4: Vad hette ‘Â’ishah syster?
  Svar: Asma.

Umm Salamah:

Profetens hustru och Umm al-Mu’minîn (de troendes moder) (d. 63 H.)
Hon var dotter till Abî Umayyah Hudhayfah ibn Mughîrah som var en förmögen och högt aktad ledare från Banî Makhzûm. Hennes namn var Hind men hon kom senare att kallas för Umm Salamah (Salamahs mor – efter hennes son som hon fick med sin förste make Abî Salamah ibn ‘Abd al-’Asad). Hennes make dog av ett sår som han fick under slaget vid ’Uhud. Senare kom hon att gifta sig med Allahs budbärare. Hon gick bort vid 84 års ålder [mellan 682 och 683 e.Kr].
Umm Salamah rapporteras ha sagt till Profeten: ”Allahs budbärare, jag har tre egenskaper. Jag är en kvinna som är extremt avundsjuk och jag är rädd för att du kommer att se någonting hos mig som kommer att göra dig arg och få Allah att straffa mig. Jag är en kvinna som är gammal och jag är en kvinna som har en ung familj.” Profeten svarade: ”Vad gäller avundsjukan som du nämnde så ber jag till Allah den Allsmäktige att den ska lämna dig. Angående frågan om din höga ålder som du nämnde så är jag också drabbad av samma problem som du. Angående familjen du nämnde så säger jag att din familj är min familj.”

Frågor och svar:

 • Fråga 1: När gifte sig Profeten med Umm Salamah?
  Svar: Fyra år efter Hidjrah.
 • Fråga 2: Hur gammal var Umm Salamah då hon gifte sig med Profeten?
  Svar: Hon var 32 år gammal.
 • Fråga 3: Hur gammal var Profeten då han gifte sig med Umm Salamah?
  Svar: Han var 56 år gammal.
 • Fråga 4: Hur många ahâdith har Umm Salamah återberättat från Profeten?
  Svar: Hon har återberättat trehundraåttiosju ahâdith.
 • Fråga 5: Hur många barn hade Umm Salamah med Profeten?
  Svar: Inga.

Källor: Ibn Kathir. Tafsir of the Glorious Qur’an. Förenta staterna. Sheridan Books. ISBN: 0-9700146-0-0.
Hamid, AbdulWahid. 1998. Companions of the Prophet. Wiltshire. MELS. ISBN: 0948-196-13-0.
Morsi, Magali. 1990. Profetens hustrur. Ungern. Alhambra. ISBN: 9187-680-14-9.
Qasmi, Zafar Shahid. 1997. Questions & answers on the mothers of the belivers. Riyad. Maktaba Dar us Salam. ISBN: 9960-717-28-3.

Lund 2021 09 08

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: AS-SUNNAH