Efter trosbekännelsen är det bönen som gäller, skillnaden mellan oss muslimer och icke muslimer är själva bönen, bönen är det första som en tjänare kommer att tillfrågas om på Domensdag, vad ska ha för ursäkter om man inte har fullbordat det.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Kategorier: LJUD & BILD