Abu Abdul Rahman Abdullah bin Masood må Allah vara nöjd med honom, berättade:Allahs Sändebud, frid vare över honom — och han är den sanningsenliga, det betrodde, berättade för oss: ” ”Sannerligen skapas var och en av er i sin moders liv i fyrtio dagar i form av en droppe säd [Nutfah], sedan omvandlas det till en grodd som sätter sig fast [Alaqah] under en liknande period, för att sedan omvandlas till en klump [Mudghah] under en liknande period, därefter skickas ängeln som blåser själ i det, som även beordras [av Allah] att nedskriva fyra ord:

Ens levebröd [Rizq]

Ens livslängd [Ajal]

Ens handlingar

Lycklig eller olycklig [dvs. Paradisets invånare eller Helvetets invånare]

Vid Allah som inte finns någon värd dyrkan utom Honom, en av er handlar i enighet med Paradisets invånares handlingar tills avståndet mellan individen och Paradiset är en armslängd, så det som är föreskrivits kör om individen vilket får individen att handla i enighet med Helvetets invånares handlingar vilket tvingar individen i det, och en av er handlar i enighet med Helvetets invånares handlingar tills avståndet mellan individen och Helvetet är en armslängd, så det som är föreskrivits kör om individen vilket får individen att handla i enighet med Paradisets invånares handlingar vilket tvingar individen i det” [al-Bukhari och Muslem]

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: LJUD & BILD